DIT ONDERZOEK IS AFGEROND

Dit project is afgerond. Bekijk hier de rapportage en gerelateerde publicaties.

In 2018 is onderzoek gepubliceerd naar de waarde van de VS AGZ door de ogen van patiënten. Er wordt nu vervolgonderzoek gedaan naar de betekenis van de VS GGZ voor patiënten.

In 2017-2018 is onderzoek gedaan naar de waarde van de verpleegkundig specialist door de ogen van patiënten. Dit onderzoek richtte zich op patiënten met levensbedreigende of chronische aandoeningen. Zij werden behandeld door een VS AGZ en hadden frequent en vaak langdurig poliklinisch contact met de VS.

Uit dit onderzoek bleek dat de patiënten de VS AGZ erg waarderen vanwege haar/zijn empathie, betrouwbaarheid en behulpzaamheid. De impact die de VS heeft op de deelnemers werd omschreven als empowerend en rustgevend. Zij voelden zich ondersteund bij het grip krijgen op de ziekte en ervoeren aandacht voor de mens achter de ziekte.

In een vervolgonderzoek wordt nu onderzoek gedaan naar de betekenis van de VS GGZ voor patiënten. Hoe ervaren ggz-patiënten de zorg door een VS?

IN HET KORT

WAT: De waarde van de verpleegkundig specialist (VS) door de ogen van patiënten; een exploratieve studie naar de betekenisgeving door patiënten van de begeleiding en behandeling door een VS GGZ.

DOEL: Inzicht krijgen in de betekenis die patiënten toekennen aan de behandeling en begeleiding van een VS GGZ.

STUDIE OPZET: De studie heeft een identieke opzet als de voorgaande onderzoeken: een kwalitatief onderzoeksdesign, volgens de fenomenologische benadering. Via individuele open interviews worden ervaringen, belevingen en betekenisgeving van patiënten met de behandeling en begeleiding van een VS GGZ (als regiebehandelaar) geëxploreerd. Aanvullend worden drie focusgroepen gehouden.

POPULATIE: De doelpopulatie bestaat uit de specifieke doelgroep mensen met Ernstige Psychiatrische Aandoeningen (EPA). Het streven is een doelgerichte steekproef met maximale variatie in kenmerken van de participanten, zoals leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, duur van de behandeling door de VS.

LOOPTIJD: februari 2021 t/m januari 2022.

PROJECTLEIDER: Hoofdonderzoeker is Loes van Dusseldorp MSc. Radboudumc, Research-unit Anesthesiologie, Pijn en Palliatieve Geneeskunde. Contact: Loes.vanDusseldorp@radboudumc.nl

Lees ook ‘De waarde van de VS door de ogen van patiënten‘.