DIT ONDERZOEK IS AFGEROND

 

Hoe kunnen de PA en de VS zo goed mogelijk worden ingezet in arbeidsgerelateerde zorg? Om die vraag te beantwoorden is recent een project van start gegaan. Het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek heeft subsidie toegekend aan dit onderzoeksproject.

De urgentie om arbeidsgerelateerde zorg anders te organiseren, is hoog.

Dit heeft een aantal oorzaken:

  • oplopende wachtlijsten voor bedrijfsartsen;
  • een tekort aan bedrijfsartsen;
  • de verwachte sterke toename van de zorgvraag;
  • een veranderende focus van reactieve naar preventieve zorg.

PA en VS in arbeidsgerelateerde zorg

Op dit moment werken ongeveer twintig physician assistants (PA) en verpleegkundig specialisten (VS) in de arbeidsgerelateerde zorg. Uit gesprekken met PA’s en VS’en blijkt dat zij binnen deze zorg een grote diversiteit aan taken uitvoeren. Bedrijfsartsen en onderzoekers bevestigen dit beeld.

Het gevolg is dat er onduidelijkheid bestaat over de manier waarop de PA of VS het beste kan worden ingezet om bij te dragen aan toekomstbestendige arbeidsgerelateerde zorg.

Naar een optimale inzet van PA en VS

In een nieuw project wordt hier kennis over verzameld. Ook de relatie tot arboverpleegkundigen en bedrijfsartsen wordt nader onderzocht. Daarnaast is een belangrijk doel van het project om het samenwerkingsverband tussen partners te verstevigen.

Om de onderzoeksvragen te beantwoorden, worden er interviews gehouden en netwerkbijeenkomsten georganiseerd.

Met de nieuw opgedane kennis en de kennis en ervaring uit het netwerk worden een infographic ontwikkeld, en een artikel en projectaanvraag geschreven. Deze bieden de PA en VS handvatten om hun functie binnen de arbeidsgerelateerde zorg zo optimaal mogelijk in te vullen.

Consortiumpartners

Bij het project zijn consortiumpartners betrokken. Dit betreft een breed netwerk van kennisinstellingen, mkb’s, beroepsverenigingen en opleidingen. Bij de mkb’s zijn verpleegkundig specialisten, arts-assistenten en bedrijfsartsen werkzaam.

Projectorganisatie

Het project vindt plaats onder leiding van een associate lector met expertise in positionering

PA en VS en een lector met expertise in arbeidsgerelateerde zorg. Zij werken samen met het consortium, waaronder een hoogleraar bedrijfskunde en twee arbodiensten waar PA en/of VS werkzaam zijn.

IN HET KORT

WAT: Project: Ruimte voor PA en VS in arbeidsgerelateerde zorg?

WAAROM: Onderzoeken hoe PA en VS optimaal invulling kunnen geven aan hun functie binnen de arbeidsgerelateerde zorg.

HOE: Netwerkbijeenkomsten en interviews

PROJECTLEIDING: Anneke van Vught (associate lector, HAN) en Josephine Engels (lector Arbeid & Gezondheid, HAN).

LOOPTIJD: december 2021 – november 2022

Dit project wordt gesubsidieerd door het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek, onderdeel van NWO.

Contact: Anneke van Vught, e-mail: A.vanVught@han.nl