DIT ONDERZOEK IS AFGEROND

Dit project is afgerond en heeft geresulteerd in een handreiking en een video. De handreiking is ontwikkeld op basis van ervaringen in onderstaand actieonderzoek en biedt multidisciplinaire teams, zorgorganisaties en regionale samenwerkingsverbanden tips en inspiratie om de functiemix passend te maken.

De uitdagingen waar de verpleeghuiszorg voor staat, vragen om een andere organisatie van zorg. Een optimale functiemix kan hierbij helpen. Hoe een passende functiemix bereikt kan worden, is momenteel onderwerp van onderzoek.

De verpleeghuiszorg staat voor grote uitdagingen. Het aantal ouderen met een complexe zorgvraag neemt toe. Tegelijkertijd is er sprake van personeelstekorten van onder andere specialisten ouderengeneeskunde (SO’s), psychologen, verzorgenden en verpleegkundigen (V&V).

Bovendien is persoonsgerichte zorg een vereiste. Dit vraagt om andere organisatie van zorg, ofwel een optimale functiemix van de drie kerndisciplines: artsen/physician assistants/verpleegkundig specialisten, psychologen en V&V.

Functiemix

Onder functiemix verstaan we de inzet én de intra- en interprofessionele samenwerking van de verschillende professionals.

Doel van het project

Het doel van dit project is het optimaliseren van de functiemix in het verpleeghuis. Het gaat dan om de inzet en de intra- en interprofessionele samenwerking van de drie kerndisciplines artsen/PA/VS, psychologen en V&V.

Het onderzoek

Om de doelstelling te bereiken maken we gebruik van de methode actieonderzoek. Aan het actieonderzoek doen vijf verpleeghuisorganisaties mee uit de zorgregio Nijmegen. De deelnemers komen primair uit de drie kerndisciplines: artsen/PA/VS, psychologen en V&V. De andere deelnemers zijn bewoners en hun naasten, bestuurders, HR-medewerkers, managers, leidinggevenden en beleidsmakers.

Het participatieve actieonderzoek bestaat uit 4 fasen. In fase 1 maken we een startfoto op organisatieniveau. Op basis van deze startfoto zal een werkgroep met stakeholders per organisatie vuistregels voor een passende functiemix formuleren. In fase 2 gaan verschillende interdisciplinaire teams aan de slag met het ontwikkelen van een passende functiemix. Zij doen dit op basis van de vuistregels, het inzoomen op de startfoto op teamniveau en casuïstiekbesprekingen. In fase 3 en 4 evalueren en rapporteren we de opbrengst op team-, organisatie- en regioniveau.

Opbrengst

De lessons learned, belemmerende en bevorderende factoren voor een optimale functiemix worden vertaald in handvatten voor organisaties/afdelingen.

Het onderzoek

Het actieonderzoek wordt uitgevoerd door het UKON (Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen) van het Radboudumc.

Het actieonderzoek ‘Passende functiemix’ wordt gefinancierd door de V&V tafel regio Nijmegen. De deelnemende organisaties zijn: De Waalboog, ZZG Zorggroep, Kalorama, Huize Rosa en Het Gasthuis. Het Lectoraat Organisatie van Zorg en Dienstverlening van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen is betrokken als samenwerkingspartner.

 

IN HET KORT

ONDERZOEK: Passende functiemix in het verpleeghuis

WAAROM: Het optimaliseren van de inzet en de intra- en interprofessionele samenwerking in het verpleeghuis van de drie kerndisciplines artsen/PA/VS, psychologen en V&V

HOE: Actieonderzoek

VOOR WIE VAN BELANG: artsen/PA/VS, psychologen, V&V, managers, beleidsmakers

LOOPTIJD: oktober 2021 tot en met december 2022

WANNEER RESULTATEN: december 2022

CONTACT: Marleen Lovink (postdoc-onderzoeker UKON) marleen.lovink@radboudumc.nl