Momenteel wordt onderzoek gedaan naar de rol en mogelijke impact van de verpleegkundig specialist werkzaam in een thuiszorgorganisatie.

De vergrijzing in Nederland zal in de toekomst toenemen, waardoor het aantal complexe zorgvragen zal stijgen. Mede door stimulans vanuit de overheid en betere gezondheid, zullen ouderen langer thuis blijven wonen. Een groot deel van de complexe zorgvragen zal daarom in de thuissituatie plaatsvinden. Daarnaast verandert de perceptie op zorg en zal de nadruk meer worden gelegd op preventie en ‘de juiste zorg op de juiste plaats’.

Dit zal leiden tot hogere werkdruk in thuiszorgorganisaties en bij huisartsen. De zorg, zoals deze nu wordt aangeboden, moet daarom onder de loep worden genomen.

Mogelijke oplossing

Een van de mogelijke oplossingen om de werkdruk in de zorg te verlagen en de zorg in de wijk te ondersteunen, is de inzet van een verpleegkundig specialist (VS), werkzaam vanuit de thuiszorgorganisatie. De VS kan worden ingezet op specialistisch en generalistisch gebied en kan zorgvragen behandelen vanuit zowel verpleegkundig als medisch oogpunt.

In Nederland wordt de VS nog maar beperkt in thuiszorgorganisaties ingezet. In Engeland komt dit meer voor en hier komen positieve patiëntuitkomsten naar voren.

Doel van het onderzoek

Het doel van dit onderzoek is om te exploreren wat de perspectieven zijn van (wijk)verpleegkundigen en huisartsen over de rol en mogelijke impact van een verpleegkundig specialist werkzaam vanuit een thuiszorgorganisatie.

Data worden verzameld via interviews met (wijk)verpleegkundigen en huisartsen in Nederland. De resultaten kunnen bijdragen aan verdere profilering en positionering van de verpleegkundig specialist in de wijk en worden eind juni 2022 verwacht.

Het onderzoek zal worden uitgevoerd door Esmée Kloosterman, student Verplegingswetenschappen in Utrecht. Zij zal dit doen onder begeleiding van Dr. A. van Vught en N. Bleijenberg.

IN HET KORT

ONDERZOEK: De rol en mogelijke impact van een verpleegkundig specialist in de wijk

WAAROM: Om bij te dragen aan verdere profilering en positionering van de verpleegkundig specialist in de wijk

HOE: Interviews onder (wijk)verpleegkundigen en huisartsen

VOOR WIE VAN BELANG: verpleegkundig specialisten, wijkteams en huisartsen

LOOPTIJD: februari 2022 t/m juni 2022

WANNEER RESULTATEN: juni 2022

CONTACT: Esmee Kloosterman, e.kloosterman@students.uu.nl

 

Bekijk ook de Handreiking voor de verpleegkundig specialist in de wijk en alle gerelateerde publicaties hieronder.