Binnen de ggz wordt de VS sinds 1 januari 2017 ingezet als regiebehandelaar. Voor de positionering en profilering van de functie is dit van groot belang gebleken. Kan de term ‘regiebehandelaar’ ook voor VS’en in andere sectoren worden gebruikt? Dat wordt momenteel onderzocht.

De verpleegkundig specialist wordt binnen de ggz sinds 1 januari 2017 ingezet als regiebehandelaar. Deze rol is verankerd in het model kwaliteitsstatuut ggz. Dit model is richtinggevend voor ggz-instellingen bij het opstellen van een eigen kwaliteitsstatuut.

De term ‘regiebehandelaar’ heeft de VS in de ggz geholpen bij het verder positioneren en profileren van zijn/haar functie binnen de ggz.

Ook in andere sectoren van de gezondheidszorg hebben verpleegkundig specialisten een belangrijke rol in het aansturen van een behandeling. Dit geldt voor zowel de inhoud als het proces als voor integraliteit. Dit is passend bij de rol van regiebehandelaar.

Positionering VS

Voor de verdere positionering van de VS zou het helpen om de term ‘regiebehandelaar’ ook te gebruiken buiten de ggz.

Het doel van het onderzoek is om inzichten te krijgen van relevante stakeholders over de haalbaarheid van en de voorwaarden voor het hanteren van de term ‘regiebehandelaar’ voor de VS buiten de ggz, zoals deze binnen de ggz wordt gebruikt. Voor het onderzoek wordt een groepsinterview en losse semi-gestructureerde interviews met belanghebbenden gehouden.

De uitkomsten van het onderzoek zijn aanbevelingen voor het hanteren van de term ‘regiebehandelaar’ buiten de ggz voor VS’en, beleidsmakers in instellingen en de beroepsvereniging V&VN VS.

Het onderzoek loopt tot voorjaar 2019 en wordt uitgevoerd door Dr. A. van Vught, associate lector Taakherschikking in de gezondheidszorg, Hogeschool Arnhem Nijmegen, in samenwerking met J.D.S. Kappert MSc, beleidsmedewerker V&VN VS.

 

IN HET KORT

WAT: Onderzoek naar de haalbaarheid van en de voorwaarden voor het hanteren van de term ‘regiebehandelaar’ voor de VS buiten de ggz, zoals bedoeld binnen de ggz.

WAAROM: Voor de verdere positionering van de VS binnen het interdisciplinaire team.

HOE: Middels een groepsinterview en semi-gestructureerde interviews.

VOOR WIE VAN BELANG: VS’en, beleidsmakers in instellingen en de beroepsvereniging V&VN VS.

LOOPTIJD: december 2018 – voorjaar 2019

CONTACT: Dr. A. van Vught (a.vanvught@han.nl) en J.D.S. Kappert MSc (beleidsmedewerker@venvnvs.nl)