DIT ONDERZOEK IS AFGEROND

Bekijk hier de eindrapportage.

 

Bij huisartsen is weinig vraag naar physician assistants of verpleegkundig specialisten. Dat is jammer, want deze zorgprofessionals bieden goede kwaliteit van zorg en kunnen een belangrijke bijdrage leveren in de huisartsenpraktijk, zoals aan chronisch zieke patiënten. Er wordt nu onderzoek gedaan naar de (financiële) effecten van taakherschikking in de huisartsenzorg.

Driehoek van Taakherschikking
De afgelopen jaren is onderzoek gedaan naar de bekostiging van taakherschikking in Nederlandse ziekenhuizen. Dit heeft onder andere geresulteerd in een nieuw model, de driehoek van taakherschikking. Met dit instrument kan een ziekenhuis of afdeling op methodische wijze gegevens verzamelen en analyseren zodat de effecten van taakherschikking inzichtelijk worden.

Vertaling naar huisartsenpraktijk
In het huidige onderzoek wordt de driehoek van taakherschikking aangepast aan de huisartsenzorg. Concreet wordt onderzoek gedaan naar de effecten van taakherschikking in de huisartsenzorg op de kosten, de kwaliteit en de toegankelijkheid van zorg. Ook wordt onderzocht welke beleidsregels belemmerend werken en welke ontwikkelingen er gaande zijn in de eerstelijnszorg.

Verschillende huisartspraktijken
Het onderzoek zal zich richten op huisartsen in een solopraktijk, middelgrote praktijk, het gezondheidscentrum en op de spoedpost. Wat zijn de verschillen in taakherschikking tussen deze praktijken en is er behoefte aan apart beleid? Voor elk van deze huisartsenpraktijken zal een business case worden uitgevoerd, met behulp van de driehoek van taakherschikking voor huisartsen.

Onderzoeksmethode
Voor het onderzoek zullen PA’s en VS’en geïnterviewd worden en zullen de onderzoekers hen observeren in hun werk. Daarnaast zal onderzoek gedaan worden naar de financiële situatie, de arbeidsmarkt en ontwikkelingen in de zorgvraag bij de huisartspraktijk.

Door wie?
Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de afdeling Procesverbetering en Innovatie van het Radboudumc, in samenwerking met het Platform Zorgmasters.

In het kort:

ONDERZOEK: Kostprijsonderzoek in de huisartsenzorg

WAAROM: Motieven en belemmeringen in kaart brengen voor het aanstellen van een VS of PA in de huisartsenpaktijk.

VOOR WIE VAN BELANG: Huisartsen

LOOPTIJD: 2018-2019

CONTACT: Drs. G. van den Brink

E-mail: geert.vandenbrink@han.nl