In een praktijkgericht onderzoek is de rol en positie van de verpleegkundig specialist in de wijk onderzocht. Een van de opbrengsten van dit onderzoek is een praktische handreiking. Deze bevat informatie over waarom en hoe je een VS in de wijk inzet, een stappenplan en een overzicht van succesfactoren. Ook bevat de handreiking interviews en ervaringen van en met verpleegkundig specialisten in de wijk.

Verpleegkundig specialisten Algemene Gezondheidszorg (VS AGZ) werken in toenemende mate in de huisartsenzorg en in de wijkzorg. Verpleegkundig specialisten in de wijk worden steeds meer gezien als een belangrijke brugfunctionaris tussen de wijkverpleging en de huisartsenpraktijk, maar ook tussen andere organisaties in verschillende lijnen in de gezondheidszorg.

De verpleegkundig specialist in de wijk ondersteunt de wijkverpleging en volgt de zogeheten ‘patient journey’. De VS in de wijk stemt waar nodig af met huisartsen en medisch specialisten.

Daarmee levert zij een bijdrage aan de kwaliteit en toegankelijkheid van de eerstelijnszorg voor patiënten met diverse hulpvragen. Dit biedt kansen voor innovatie van de eerstelijns- en anderhalvelijnszorg.

Waarom deze handreiking?

Het goed en effectief inzetten van de verpleegkundig specialist in de wijk vraagt om reflectie vooraf, leren van ervaringen en samenwerking.

Deze handreiking geeft informatie, beschrijft succesfactoren en acties voor de positionering en ontwikkeling van verpleegkundig specialisten AGZ in de wijk.

De teksten komen voort uit het door ZonMw gesubsidieerde onderzoek De verpleegkundig specialist in de wijk. Met de leerpunten uit dit onderzoek is deze handreiking ontwikkeld.

Hoe deze handreiking te gebruiken?

Deze handreiking is geschreven voor verpleegkundig specialisten en verpleegkundig specialisten in opleiding (VIOS) die (willen gaan) werken of opgeleid worden in de wijk.

Maar ook ter inspiratie voor andere zorgprofessionals zoals beleidsmakers van wijkzorgorganisaties en huisartsen, physician assistants, verpleegkundig specialisten en medisch specialisten, die betrokken zijn bij de ontwikkeling van de eerste- en anderhalvelijnszorg.

We nodigen alle belangstellenden uit om met elkaar het gesprek aan te gaan over de rolontwikkeling van de verpleegkundig specialist in de wijk, passend bij de huidige maatschappelijke uitdagingen.

Hoe is het onderzoek uitgevoerd?

Het doel van het onderzoek was om met het praktijkvoorbeeld van de verpleegkundig specialist in de wijk bij Buurtzorg bij te dragen aan de landelijke bekendheid van deze rol. Daarnaast om andere organisaties te inspireren om met elkaar in gesprek te gaan over de rol en positie van de verpleegkundig specialist in de wijk.

Het onderzoek is uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van het Lectoraat Organisatie van Zorg en Dienstverlening van de HAN University of Applied Sciences.

Het project vond plaats binnen de thuiszorgorganisatie Buurtzorg.

Er is samengewerkt met het Lectoraat Proactieve Zorg voor Thuiswonende Ouderen van Hogeschool Utrecht.

Het onderzoek is ondersteund door een adviesgroep met experts uit onderzoek, onderwijs, beroepsvereniging en praktijk.

Het onderzoek bestond uit een internationale literatuurstudie, logboeken van verpleegkundig specialisten, beschrijvingen van de ‘patient journey’ en meer dan twintig interviews met professionals en cliënten binnen Buurtzorg. De onderzoekers werden geadviseerd door deskundigen uit onderwijs, onderzoek en beroepsgroepen.

Lees ook interviews met verpleegkundig specialisten in de wijk bij Buurtzorg die hebben deelgenomen aan het onderzoek (zie hieronder bij ‘Gerelateerde publicaties’).