De verpleegkundig specialist biedt perspectief! Een kwalitatief onderzoek naar de inzet van de verpleegkundig specialist in de wijk. Meesterproef Noëlle Messink, Master Advanced Nursing Practice, Hogeschool Saxion, juni 2021.

Gerelateerde publicaties: