Mirjam de Leede, werkzaam als verpleegkundig specialist bij Buurtzorg, deed literatuuronderzoek naar het werk van de verpleegkundig specialist in de wijk in noordwest Europa.

Het onderzoek betrof een rapid scoping review naar de rol, taken en verantwoordelijkheden van de verpleegkundig specialist in de wijkverpleging. Ook is bestudeerd hoe de rol van de VS geïmplementeerd kan worden in de wijk. In Nederland en in de ons omliggende landen is de VS in de wijkverpleging nog een relatief nieuwe beroepsgroep.

In dit literatuuronderzoek is gekeken naar voorbeelden in noordwest Europa. Er zijn vooral voorbeelden gevonden in Engeland.

Wat doet de VS in de wijk?

Uit de literatuur blijkt dat verpleegkundig specialisten in de wijk vooral deze taken doen:

  • diagnoses stellen;
  • patiënten behandelen;
  • mantelzorgers ondersteunen en adviseren;
  • patiënten doorverwijzen;
  • casemanagement voor (kwetsbare) ouderen;
  • wijkverpleegkundigen opleiden;
  • projectmanagement;
  • managementtaken.

De resultaten tonen verder aan dat de verpleegkundig specialist toegerust is om te voldoen aan de toenemende en complexe zorgvraag bij patiënten thuis. Patiënten en mantelzorgers zijn tevreden over de inzet van de VS.

Lees ook dit interview met Mirjam de Leede: ‘Ik zie meer omdat ik anders kijk.’

Ook zorgprofessionals ervaren de voordelen van de inzet van de verpleegkundig specialist in de wijk. Sommigen zijn in het begin sceptisch, maar hun houding verbetert nadat ze met VS’en hebben samengewerkt.

Competenties

Daarnaast komt uit het literatuuronderzoek naar voren dat de VS in de wijk minstens over de volgende competenties dient te beschikken:

 • een pioniersmentaliteit;
 • een duidelijke visie;
 • een duidelijk functieprofiel;
 • kunnen samenwerken met andere zorgverleners.

Toekomst van de VS in de wijk

In noordwest Europa staat de implementatie van de verpleegkundig specialist in de wijk nog in de kinderschoenen. Dit literatuuronderzoek zal beleidsmakers en professionals helpen om de potentiële impact van deze rol te begrijpen en te versterken in de context van de wijkzorg.

De onderzoekers hopen dat verpleegkundig specialisten en organisaties van wijkverpleging hun voordeel met dit literatuuronderzoek zullen doen zodat zij het kunnen gaan gebruiken in de toekomst.

Bekijk hier het literatuuronderzoek: Nurse Practitioners in Community Health Care: A Rapid Scoping Review of Their Role, Tasks, Responsibilities, and Implementation in Northwest Europe.

Mirjam de Leede-Brunsveld is Verpleegkundig Specialist AGZ en Projectmedewerker Buurtzorg Nederland. Zij is PhD-kandidaat bij de Leyden Academy, LUMC Leiden.

Mede-auteurs: Nienke Bleijenberg, Anneke Van Vught, Judith Verhoef, Chantal Holtkamp.