In deze video vertellen verpleegkundig specialisten over hun werk in de wijk bij wijkzorgorganisatie Buurtzorg. Ook vertellen collega’s en een huisarts over de samenwerking met de VS in de wijk. Deze video behoort bij het praktijkgericht onderzoek naar de rol en positie van de verpleegkundig specialist in de wijk.

 

Bekijk hieronder gerelateerde publicaties, waaronder de ‘Handreiking voor de verpleegkundig specialist in de wijk’.