In een interview op de website van Actiz vertellen Karin Heijne (VS bij Cordaan) en Miranda Koertshuis (VS bij Dagelijks leven) over hun werk binnen de eerste lijn.

Door de dubbele vergrijzing verschuift de zorg voor ouderen en chronisch zieken steeds meer naar cliënten thuis. Dit betekent dat zorgprofessionals in de wijk te maken krijgen met complexere zorgvragen, en dat de werkdruk van huisartsen toeneemt. Een van de oplossingen voor deze uitdaging is de inzet van een Verpleegkundig Specialist (VS) in de wijk.

Karin Heijne vertelt: ‘In de wijk ben je als verpleegkundig specialist een belangrijke verbindende schakel tussen de cliënt, huisarts en thuiszorg. Dat komt doordat wij verpleegkundige expertise combineren met medische behandelingen. Daarmee verlichten we het werk van de huisartsen door taakherschikking en kunnen we cliënten beter ondersteunen omdat we als brugfunctie fungeren tussen de huisarts en het zorgteam. Je kan als verpleegkundig specialist tijdelijk ingezet worden om mee te kijken en om advies te geven bij achteruitgang van de cliënt. Ook kan je ingezet worden bij een complexe zorgvraag, omdat het een hogere deskundigheid binnen ouderenzorg vraagt.’

Groter probleem voorkomen

Miranda Koertshuis vult aan vanuit welke rol zij naar haar beroep kijkt: ‘Doordat je aspecten van de zorgvraag eerder herkent, kan je proactief op ouderen reageren waardoor een groter probleem wordt voorkomen. Zo kunnen wij bijvoorbeeld sneller zien dat bepaalde medicatie invloed heeft op het functioneren van een oudere en daarmee een groter valrisico heeft. Dan kun je vervolgens kijken of er iets in de medicatie aangepast kan worden, zodat iemand niet meer valt en ook niet naar het ziekenhuis hoeft. Daarmee voorkom je zorg.’

Lees hier het volledige interview.