Door maatschappelijke veranderingen in Nederland zal binnen de arbeidsgerelateerde zorg anders gewerkt moeten worden. De VS kan hier een belangrijke rol in spelen.

De verpleegkundig specialist speelt een belangrijke rol op het gebied van preventie en duurzame inzetbaarheid. Hij is als zelfstandig behandelaar in staat om de diagnose te stellen en de juiste verwijzingen te doen. De verpleegkundig specialist is de schakel tussen werk en de curatieve sector. Door de samenwerking aan te gaan met zowel de werkgever/medewerker als de curatieve sector kan de verpleegkundig specialist de re-integratie van de medewerker bevorderen.

Een van de aanbevelingen van de auteur in dit artikel is de rol van de verpleegkundig specialist op te nemen in de nieuwe Arbowet.

Lees het volledige artikel (pdf).

Dit artikel verscheen in Dé Verpleegkundig Specialist, nummer 2, juni 2017. Auteur: M.G. Roseboom-Coenen MSc, arboverpleegkundige, verpleegkundig specialist, directeur-eigenaar Ro-Ad Arbodienstverlening, Waddinxveen.