In juni 2023 is het eindrapport gepubliceerd van een onderzoek naar de inzet van PA en VS in de bedrijfsgezondheidszorg. Het advies is om een pilot te organiseren – als voorloper op een eventuele wetswijziging – om te ontdekken hoe PA en VS hieraan kunnen bijdragen.

Door een groeiend tekort aan bedrijfsartsen staat de bedrijfsgezondheidszorg al jaren onder druk. In een veranderende kijk op bedrijfsgezondheidszorg, met meer oog voor preventie en duurzame inzetbaarheid, is goede kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg van belang.

Met de inzet van de physician assistant (PA) en verpleegkundig specialist (VS) kan de zorg anders georganiseerd worden. Op dit moment werken enkele tientallen PA’s en VS’en in de bedrijfsgezondheidszorg. De manier waarop zij worden ingezet is echter heel divers. Ook wordt er heel verschillend over gedacht.

Onderzoeksvraag

Hoe kunnen de PA en VS, naast andere arboprofessionals, invulling geven aan een functie binnen de bedrijfsgezondheidszorg? Met als doel maximaal bijdragen aan de toegankelijkheid en kwaliteit van de bedrijfsgezondheidszorg?

In een verkennende kwalitatieve studie is informatie opgehaald bij diverse professionals, waaronder PA, VS, bedrijfsarts, arboverpleegkundige, arbodeskundige, arbodienst manager en werkgever. Er zijn 23 semi-gestructureerde interviews afgenomen.

Meerwaarde PA en VS

De deelnemers aan het onderzoek gaven aan dat de PA en VS bij kunnen dragen aan de kwaliteit en toegankelijkheid van de bedrijfsgezondheidszorg vanwege de combinatie van werkervaring op psycho-sociaal vlak en gedegen vaardigheid in medisch redeneren. Ook de BIG-registratie van PA en VS lijkt een pré. De meerwaarde van de PA en VS is ook dat zij deel uitmaken van een team van verschillende arboprofessionals.

Voorwaarden voor een geslaagde inzet van een PA en VS zijn onder meer:

  • een goed overeenkomende visie, kennis en ervaring met bedrijfsgezondheidszorg;
  • wederzijds vertrouwen met andere arboprofessionals;
  • heldere samenwerkingsafspraken;
  • wijzigingen van de huidige wetgeving.

Om taakherschikking meer op de kaart te zetten is bewustwording nodig, maar ook open gesprekken met diverse belanghebbende partijen. Daarnaast is het advies om een pilot te organiseren, als voorloper op een eventuele wetswijziging.

Onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door HAN University of Applied Sciences, Lectoraat Organisatie van Zorg en Dienstverlening en Lectoraat Arbeid & Gezondheid en gefinancierd door de Stichting Innovatie Alliantie (SIA) met co-financiering in kind van consortium- en netwerkpartners.

Auteurs: Veerle van Laarhoven, Arna van Doorn, Anneke van Vught en Josephine Engels.