Kwalitatief onderzoek: vis of aap?

Wat zijn de verschillende tussen kwantitatief en kwalitatief onderzoek? Wanneer zet je welk type onderzoek in? En hoe beoordeel je een kwalitatief onderzoek?

Factors related to motivation, organizational climate and work engagement within the practice environment of nurse practitioners in the Netherlands

Hoeve, Y. ten, Drent, G., & Kastermans, M. (2023). Factors related to motivation, organizational climate and work engagement within the practice environment of nurse practitioners in the Netherlands. Journal of Clinical Nursing, 10.1111/jocn.16914. Advance online...