Een veelbesproken onderscheid in wetenschappelijk onderzoek, is het verschil tussen kwantitatief en kwalitatief onderzoek. Wanneer zet je welk type onderzoek het beste in?

Wetenschappelijk onderzoek bestaat in allerlei soorten en maten. Een veel besproken onderscheid is dat tussen kwantitatief en kwalitatief onderzoek.

Kwalitatief onderzoek geeft de onderzoeker de kans om uiteenlopende vragen te beantwoorden. Kwalitatieve methoden zijn onder meer geschikt om theorieën te vormen, doorleefde ervaringen in kaart te brengen en subjectieve fenomenen gedetailleerd te onderzoeken.

Het type onzekerheid dat onderzocht gaat worden, bepaalt of kwalitatief of kwantitatief of een combinatie van deze methoden (mixed-method) het meest geschikt is om de onderzoeksvraag te beantwoorden.

Bij onderzoeksvragen over incidentie, etiologische factoren of interventies liggen kwantitatieve methoden het meest voor de hand, zoals cohortstudies en ‘randomised controlled trials’ (RCT).

Bij onderzoeksvragen over de achtergrond van of de betekenis die wordt gegeven aan fenomenen uit de praktijk, zijn kwalitatieve methoden het meest geëigend.

Dit artikel uit Vakblad Dé Verpleegkundig Specialist bespreekt de uitgangspunten van kwalitatief onderzoek en methodologische aspecten en geeft een voorbeeld van kritische beoordeling aan de hand van een wetenschappelijke publicatie.

Bron: Dé Verpleegkundig Specialist, nr. 3, september 2023