In dit artikel uit Dé Verpleegkundig Specialist vertelt Joyce Roijen over de totstandkoming van een kaderdocument voor de positionering van de VS in de organisatie. 

Joyce Royen is VS AGZ bij novicare. Dit is een zelfstandig zelfstandige medische en paramedische behandeldienst die voor zorginstellingen behandeling invult. Ook biedt Novicare zelfstandig behandeling aan cliënten met chronische complexe zorgvragen.

Toen Joyce bij Novicare ging werken, viel haar op dat de invulling van de functie en de positionering van de VS binnen de organisatie nog in de kinderschoenen stond. Er bleek veel onduidelijkheid te bestaan bij zowel de specialist ouderengeneeskunde (SO) als bij externe organisaties over de zelfstandige bevoegdheid van de VS.

Om meer helderheid te verschaffen over de functie-invulling, bevoegdheden en samenwerkingsafspraken tussen SO en VS, stelde Novicare het ‘Kader taakherschikking SO-VS’ op. Het Kaderdocument gaat ook over taakherschikking tussen de SO en de VS.

In dit artikel uit Vakblad Dé Verpleegkundig Specialist vertelt Joyce Roijen over de ontwikkeling van het ‘Kader taakherschikking SO-VS’ en geeft zij tips aan collega verpleegkundig specialisten die hun positie als VS binnen hun eigen organisatie willen verstevigen.

Bron: Dé Verpleegkundig Specialist, nr. 3, 2023