Wat is voor patiënten de betekenis van het contact met hun verpleegkundig specialist AGZ of GGZ in de behandeling en begeleiding?

Loes van Dusseldorp en collega’s publiceerden in 2018 de resultaten van een onderzoek naar de ervaringen van patiënten met de zorg door een verpleegkundig specialist AGZ. Uit dit onderzoek blijkt dat de VS veel betekent voor patiënten doordat zij aandacht heeft voor het zogenoemde ‘complete plaatje’. De VS wordt gewaardeerd vanwege het empathisch vermogen, behulpzaamheid en betrouwbaarheid. Zij fungeert onder meer als coach en expert en zorgt voor empowerment, rust, aandacht voor de mens, grip op de ziekte, het leven en de consequenties van de ziekte.

In vervolgonderzoek is gekeken naar de waarde van de VS GGZ door de ogen van de patiënt. De VS betekent veel voor zowel poliklinische patiënten met een levensbedreigende als chronische ziekte, als voor patiënten met een EPA. Zo wordt de VS gewaardeerd vanwege haar empathie, betrouwbaarheid, behulpzaamheid, gelijkwaardigheid, medische/psychiatrische en verpleegkundige expertise.

De onderzoeken zijn afgerond. Als afsluiting schreven de onderzoekers bijgaand overzichtsartikel waarin het complete onderzoek wordt uitgewerkt. Dit artikel is gepubliceerd in het Nederlandse vaktijdschrift Dé Verpleegkundig Specialist (zie pdf).