Huisartsen(organisaties) die in september 2024 willen starten met het opleiden van een verpleegkundig specialist (VS) of physician assistant (PA), kunnen tot 15 januari 2024 een aanvraag indienen voor een financiële tegemoetkoming in de opleidingskosten. 

Het aanvraagformulier, het format voor het projectplan en de criteria waaraan uw aanvraag moet voldoen, vindt u op de website van KOH. U kunt het formulier plus benodigde bijlagen vóór 15 januari 2024 sturen naar beoordelingscommissie@stichtingkoh.nl.

Beoordeling

Een onafhankelijke commissie beoordeelt of de aanvraag voldoet aan de criteria. De commissie besluit of uw aanvraag wordt gehonoreerd en in het geval van een toekenning wat de hoogte van de subsidie is. De stimuleringssubsidie is aldus geen vooraf vastgesteld bedrag. Met het beschikbare budget wil de commissie zoveel mogelijk aanvragen honoreren.

Kans voor huisarts

De vraag naar zorg stijgt en verandert de komende jaren. De huisarts kan die zorg niet alleen opvangen. Hiervoor heeft de huisarts een team om zich heen nodig. De inzet van de verpleegkundig specialist en physician assistant biedt huisartsen de mogelijkheid om zich meer te concentreren op andere taken. Het is voor huisartsen een manier om de eigen werklast te sturen. Door het werk anders te organiseren geeft een huisarts niet alleen taken weg maar kan er zelf ook weer nieuwe uitdagingen bij krijgen. Zo kan elk teamlid doen waar hij/zij goed in is.

Tekort

Nog weinig verpleegkundig specialisten en physician assistants werken in huisartsenpraktijken of -posten. Financiële drempels zorgen voor een tekort aan opleidingsplaatsen en huisartsopleiders. De stimuleringssubsidie helpt huisartsen en hun organisaties om deze stap te zetten.

De stimuleringssubsidie is een onderdeel van het project ‘Versterking Opleiding VS en PA Huisartsenzorg’. Het ministerie van VWS financiert dit project en KOH voert het uit.

Informatie Webinar 6 november
Wilt u meer weten over de VS en PA in de Huisartsenzorg? Schrijf u dan in voor de online-sessie van KOH hierover op 6 november van 19.00 – 20.00 uur.

Vragen?

Neem contact op met stichting KOH op telefoonnummer 040 – 231 06 20 of stuur een e-mail naar info@stichtingkoh.nl.