De Master Physician Assistant (MPA) is een duale opleiding tot Physician Assistant (PA).

De MPA staat geregistreerd in het Centraal Register Opleidingen in het Hoger Onderwijs (CROHO) en is geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO).

Duaal houdt in dat je werk en studie combineert. Je ontvangt salaris voor de dagen waarop je werkt en je ontvangt studiefinanciering voor de periode dat je studeert. Je hebt een fulltime aanstelling bij een gezondheidszorginstelling en de opleiding is sterk gericht op de beroepspraktijk.

Tijdens de opleiding worden de studenten ‘Student PA’ genoemd. Met ingang van 1 september 2016 wordt de graad ‘Master of Science (MSc)’ verleend aan alle afgestudeerde PA’s. Deze graad vervangt de oude graad Master Physician Assistant (MPA). PA’s die vóór 2016 zijn afgestudeerd behouden hun oude graad. De beroepstitel blijft voor iedereen ongewijzigd, namelijk Physician Assistant. Met ingang van 2018 is de beroepstitel in de wet BIG beschermd.

In Nederland bieden vijf hogescholen de MPA-opleiding aan.


Beroepsprofiel Physician Assistant

Dit beroepsprofiel vormt het kader voor de gevarieerde beroepsuitoefening van de PA. Het is vastgesteld door beroepsvereniging NAPA.

Bekijk/download ‘Beroepsprofiel Physician Assistant’


Landelijk Opleidingsprofiel voor de Master Physician Assistant

Het Opleidingsprofiel MPA vormt de basis en geeft kaders aan waarmee iedere opleiding invulling geeft aan het curriculum.

Bekijk/download ‘Landelijk Opleidingsprofiel voor de Master Physician Assistant’