De Master Advanced Nursing Practice (MANP) is een duale opleiding tot Verpleegkundig Specialist Algemene Gezondheidszorg (VS AGZ) of Verpleegkundig Specialist Geestelijke Gezondheidszorg (VS GGZ).

De MANP is in het Centraal Register Opleidingen in het Hoger Onderwijs (CROHO) geregistreerd onder nummer 49246. De MANP is geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO).

Duaal houdt in dat je werk en studie combineert. Je ontvangt salaris voor de dagen waarop je werkt en je ontvangt studiefinanciering voor de periode dat je studeert.

Tijdens de opleiding worden de studenten ‘Verpleegkundige in opleiding tot specialist’ (Vios) genoemd. De graad na diplomering is Master of Science (MSc). Na registratie in het Register Verpleegkundig Specialismen mag de titel Verpleegkundig Specialist AGZ of Verpleegkundig Specialist GGZ worden gevoerd.


Landelijk Opleidingsoverleg

Verschillende gremia houden het beroeps- en competentieprofiel van de VS en de kaders van de opleiding actueel, zoals de beroepsvereniging V&VN Verpleegkundig Specialisten (V&VN VS) en het Landelijk Opleidingsoverleg Masters ANP (LOO MANP).

In Nederland bieden tien hogescholen de MANP-opleiding aan. In het LOO MANP zijn alle MANP’s vertegenwoordigd. Gezamenlijk publiceren zij onder andere onderstaande documenten die landelijk gelden en van toepassing zijn op alle vios.


Beroepsprofiel Verpleegkundig Specialist

Het beroepsprofiel beschrijft de deskundigheid van de verpleegkundig specialist AGZ en de verpleegkundig specialist GGZ. Het beroepsprofiel is vastgesteld door de beroepsvereniging V&VN VS.

Bekijk/download ‘Beroepsprofiel Verpleegkundig Specialist’


Landelijk Opleidingsprofiel Master Advanced Nursing Practice

Dit generieke opleidingsprofiel vormt de basis waarmee iedere opleiding een eigen opleidingsprogramma schrijft.

Bekijk/download ‘Landelijk Opleidingsprofiel Master Advanced Nursing Practice’


Richtlijn Praktijkleren voor de opleiding van de vios

Deze richtlijn is geschreven voor docenten en praktijkopleiders die verantwoordelijk zijn voor de inrichting en uitwerking van het praktijkleerprogramma naar zowel het cursorisch als het praktijkonderwijs.

Bekijk/download ‘Richtlijn Praktijkleren voor de opleiding van de vios’


Competentieprofiel voor praktijkopleiders vios

In dit profiel is onder meer vastgesteld welke taken de praktijkopleider en de opleidingsgroep hebben en waar ze verantwoordelijk voor zijn.

Bekijk/download ‘Competentieprofiel voor praktijkopleiders vios’