Corinne van den Dool werkt als verpleegkundig specialist in een verpleeghuis in Flevoland. Zij is regiebehandelaar van cliënten met een somatische en/of psychogeriatrische aandoening. Daarnaast is zij voorzitter van de medische vakgroep binnen haar organisatie en is ze bestuurslid en penningmeester van het netwerk VS VPH.

In een verpleeghuis werken: hoe moet ik dat aan anderen uitleggen?

Deze vraag werd mij gesteld toen ik drie jaar geleden de overstap maakte van het ziekenhuis naar het verpleeghuis. Jaren was het ziekenhuis mijn werkplek als verpleegkundig specialist. Ik maakte de overstap omdat ik meer en persoonlijker contact met mensen wilde. Maar de overstap betekende meer dan alleen meer contact met cliënten. Daar waar ik in het ziekenhuis als een verlengde arm van de chirurg en/of internist werkte, werk ik nu als regiebehandelaar. Dit betekent dat ik het eerste aanspreekpunt ben voor medische zaken voor cliënten maar ook voor de zorgmedewerkers.

Bij mijn eerste contact met cliënten en diens familie leg ik altijd uit dat ik geen arts ben maar wel de rol van de huisarts overneem. Er is altijd overleg mogelijk met een specialist ouderengeneeskunde die ik kan consulteren. Voor alle vragen waarvoor je naar een huisarts zou gaan, word ik geconsulteerd. Van beoordeling van verstopte oren tot terminale zorg. Van huidinfecties tot gedragsproblematiek bij psychogeriatrische cliënten.

Meerwaarde

Het hebben van expertise op zowel medisch als verpleegkundig vlak is een absolute meerwaarde binnen de verpleeghuiszorg. Als oud-verpleegkundige weet ik als geen ander welke dilemma’s op de afdelingen kunnen spelen, kan ik bijspringen als dat nodig is en sluit ik aan bij de kennisbehoefte die er bij zorgmedewerkers is. De medewerkers weten mij laagdrempelig te vinden. Medische zorg bieden kan niet zonder de verpleegkundige blik, vooral in de complexiteit van ouderengeneeskunde.

Medische zorg bieden kan niet zonder de verpleegkundige blik, vooral in de complexiteit van ouderengeneeskunde.

De combinatie van de diversiteit van de problematiek, de gesprekken met cliënten en familieleden, het regiebehandelaarschap en de samenwerking met collega’s van verschillende disciplines maakt het werken in het verpleeghuis nooit saai. Het vakgroepvoorzitterschap en werk als bestuurslid netwerk VS VPH zijn een waardevolle toevoeging, waardoor de functie van de verpleegkundig specialist in de volle breedte wordt ingevuld.

Uitdagingen

Werken in een verpleeghuis is niet sexy. Dat vond ik ook toen ik stage liep als leerling verpleegkundige. Net als zoveel anderen, wilde ik maximaal één stage in het verpleeghuis. In het ziekenhuis gebeurt het tenslotte allemaal. Maar nu realiseer ik me dat de verpleegkundig specialist in het verpleeghuis helemaal tot zijn recht komt, terwijl de verlengde arm-constructie in het ziekenhuis eigenlijk te kort doet aan de verpleegkundig specialist.

De verpleegkundig specialist komt in het verpleeghuis helemaal tot zijn recht.

Het is een uitdaging om te laten zien wat de verpleegkundig specialist kan en mag in het algemeen maar zeker ook in de ouderenzorg. Daarnaast moet je continu alert zijn of je geen ondergeschikte rol hebt in landelijke richtlijnen, of nog erger, totaal geen rol. Uitleggen waartoe een verpleegkundig specialist bevoegd is, is helaas nog steeds nodig.

Uitleggen waartoe een verpleegkundig specialist bevoegd is, is helaas nog steeds nodig.

Successen

Binnen de organisatie vindt taakherschikking tussen medisch specialist en o.a de verpleegkundig specialist plaats. Er is een visie ontwikkeld en er zijn werkafspraken opgesteld. De functie heeft zich in de organisatie verder doorontwikkeld, waardoor de organisatie heeft besloten om zich niet te conformeren aan de FWG-inschaling maar een schaal hoger uit te betalen. Dat een verpleegkundig specialist de functie van vakgroep-voorzitter vervult, is ook uitzonderlijk te noemen. Dit laat zien dat de landelijke uitdagingen niet ter discussie staan binnen de organisatie.

Op de werkvloer heb ik een leercafé opgericht, samen met de kwaliteitsverpleegkundige. Aan de hand van verschillende thema’s willen we deskundigheid bij de zorgmedewerkers vergroten. Speciaal hiervoor hebben we een ganzenbordspel ontwikkeld voor de ouderengeneeskunde.

Samenwerking

De samenwerking met de zorgmedewerkers verloopt soepel en laagdrempelig. Structurele visites waarbij ik niet alleen aandacht schenk aan de cliënten maar ook even persoonlijk contact maak met de medewerker, dragen hieraan bij. Vanwege de complexiteit zijn er veelal meerdere disciplines betrokken bij een cliënt. We hebben informeel en formeel veel contact met elkaar. Ondanks het feit dat ik regiebehandelaar ben, is er geen hiërarchie. We maken gebruik van elkaars expertise. Samen geven we kleur aan een waardevol leven. En wanneer dat niet meer mogelijk is, maken we de laatste levensfase zo aangenaam mogelijk.

Tot slot

Werken in de ouderengeneeskunde brengt je terug naar de basis. Het echte contact, persoonsgericht. Het maakt je bewuster dat alles niet vanzelfsprekend is. Zonder geld en middelen het maximale eruit halen. Dat is waar het echt om gaat.

Corinne van den Dool werkt als verpleegkundig specialist ouderengeneeskunde bij Stichting Coloriet in Lelystad. Zij is tevens voorzitter van de medische vakgroep. In 2012 rondde zij de MANP-opleiding af aan de Hogeschool Utrecht.