In het domein van de ambulancezorg zijn master-opgeleide professionals niet of bijna niet zichtbaar. Zij moeten zich houden aan landelijke wetgeving en afspraken, waardoor het volledig gebruikmaken van hun zelfstandige bevoegdheid beperkt wordt. Naar de inzet van een master-opgeleide professional in de ambulancezorg wordt nu onderzoek gedaan.

Regionale ambulancedienst Brabant Midden West Noord (RAV Brabant MWN) is gestart met een formele pilot van twee jaar waarin verpleegkundig specialisten zich buiten de huidige paden van de ambulancezorg begeven. De pilot wordt aan een onderzoek gekoppeld, de IMPACT-studie. Naar verwachting zal deze studie input leveren voor andere ambulancediensten in Nederland.

Lees meer over deze IMPACT-studie in dit artikel uit Dé Verpleegkundig Specialist.

Bron: Dé Verpleegkundig Specialist, nr. 3, september 2020.

Lees ook: