Regionale ambulancevoorzieningen kunnen van start gaan met de pilot ‘PA en VS Ambulancezorg’. Hiermee ontstaat ontwikkelruimte voor anderhalvelijnszorg in de ambulancezorg.

Ambulancezorg Nederland (AZN) heeft recent bestuurlijk ingestemd met het ‘Sectoraal kader pilot physician assistant en verpleegkundig specialist ambulancezorg’. Regionale Ambulancevoorzieningen (RAV’s) kunnen nu starten met de pilot. Er ontstaat hiermee ontwikkelruimte voor anderhalvelijnszorg in de ambulancezorg.

Versterking spoedzorg

Met de inzet van de PA en VS Ambulancezorg (PAA/VSA) wordt de spoedzorg versterkt. Dat biedt veel voordelen. Met een mobiel zorgconsult kan op locatie meer en andere zorg verleend worden dan nu het geval is. De PAA/VSA kan uitgebreidere zorg verlenen in vergelijking met de ambulanceverpleegkundige. De zorg wordt zo – waar mogelijk – dichterbij mensen thuis verleend. Hiermee wordt (duurdere) zorg elders in het (acute) zorgproces voorkómen.

Opzet pilot

De sectorale pilot wordt ingericht voor een periode van drie jaar. RAV’s besluiten zelf of ze meedoen aan de pilot. Alle deelnemende RAV’s evalueren regionaal én nemen deel aan een landelijke evaluatie van de pilot.

De indicatiestelling voor de inzet van PAA/VSA vindt plaats door de verpleegkundig centralist op de meldkamer ambulancezorg. Voor de inzetcriteria is een basisset ontwikkeld. Een RAV kan aan deze basisset elementen toevoegen en aanvullende regionale afspraken maken. Het uitgangspunt is dat de PAA/VSA werkt volgens het Landelijke Protocol Ambulancezorg 8.1, aangevuld met specifieke NHG-standaarden en protocollen voor spoedeisende hulp.

Samenwerking

In de werkgroep die het sectorale kader heeft opgesteld zijn NAPA, NVMMA, V&VN Ambulancezorg, V&VN VS en AZN vertegenwoordigd. Het kader is voor de bestuurlijke vaststelling ook voorgelegd aan deze partijen.

Bron: Ambulancezorg Nederland  

Lees meer over PA en VS in Anderhalvelijnszorg en over een pilot van de VS bij RAV Brabant Midden West Noord.