In de afgelopen jaren zijn verschillende initiatieven gestart om anderhalvelijnszorg vorm te geven. Welke mogelijkheden zijn er voor PA’s en VS’en in anderhalvelijnszorg? 

De juiste zorg op de juiste plek is een ontwikkeling in het anders organiseren van de zorg met als doel (duurdere) zorg voorkomen, zorg vervangen en zorg verplaatsen. Het verplaatsen van zorg die voorheen door een medisch specialist in het ziekenhuis verleend werd, naar de patiënt thuis of in een gezondheidscentrum, (wijk)kliniek of huisartsenpraktijk wordt aangeduid als anderhalvelijnszorg.

In de afgelopen jaren zijn verschillende initiatieven gestart om anderhalvelijnszorg vorm te geven en te evalueren. Deze beperkt complexe medisch-specialistische zorg wordt momenteel vooral verleend door medisch specialiteiten en/of huisartsen. Hoewel de eerste ervaringen van anderhalvelijnszorg positief zijn, is de vraag of medisch specialisten en huisartsen wel de juiste professionals zijn om deze beperkt complexe medische zorg buiten het ziekenhuis te verlenen.

De introductie van physician assistants en verpleegkundig specialisten voor anderhalvelijnszorg is een mogelijk alternatief.

Er is onderzoek gedaan om inzicht te krijgen in het potentieel van anderhalvelijnszorg waarbij physician assistants en verpleegkundig specialisten betrokken zijn. Onderzocht is op welke wijze physician assistants en verpleegkundig specialisten werkzaam zijn in anderhalvelijnszorg, wat de haalbaarheid is (inclusief belemmerende en bevorderende factoren voor implementatie) en wat de (ervaren) effecten zijn.

Een aanbeveling voor alle partijen is om physician assistants en verpleegkundig specialisten te ondersteunen in het initiëren, opzetten en uitvoeren van anderhalvelijnszorg.

Daarnaast is de aanbeveling om zorg te dragen voor de bekendheid met de mogelijkheden van physician assistants en verpleegkundig specialisten in anderhalvelijnszorg en het evalueren van initiatieven.

Bruno Bruins, minister van Medische Zorg en Sport, neemt de aanbevelingen ter harte. In zijn aanbiedingsbrief aan de Tweede Kamer benadrukt hij het belang van taakherschikking, in het bijzonder de inzet van de PA en de VS, om de zorg doelmatig te organiseren en de juiste zorgprofessional op de juiste plek in te zetten.

Download hier het volledige rapport.

Lees ook: De rol van PA en VS in de anderhalvelijnszorg – literatuurstudie