Foto: Zelda Bonnet

Wat is de toegevoegde waarde van een verpleegkundig specialist in de ambulancezorg? In een pilot bij de Regionale ambulancedienst Brabant Midden West Noord hopen Juliette Hereijgers en Ruud Verhalle de weg te banen voor andere verpleegkundig specialisten.

Steeds vaker zijn verpleegkundig specialisten werkzaam buiten de muren van het ziekenhuis. Op veel plaatsen is de verpleegkundig specialist al onmisbaar in het zorgaanbod, maar er zijn ook nog werkplekken waar de positionering volop in ontwikkeling is.

Een van die plekken is de ambulancezorg. Bij de Regionale ambulancedienst Brabant Midden West Noord loopt een pilot waarin verpleegkundig specialisten worden ingezet voor patiëntgebonden taken. Hoe gaat dat in z’n werk, hoe zien de voorbereiding en de werkzaamheden eruit?

Juliette Hereijgers en Ruud Verhalle zijn beiden verpleegkundig specialist acute zorg bij de Regionale ambulancedienst Brabant Midden West Noord. In dit interview uit Dé Verpleegkundig Specialist vertellen zij over hun werk en over de toekomst zoals die bij de Regionale Ambulancedienst wordt gezien.

Lees het interview met Juliette Hereijgers en Ruud Verhalle in Dé verpleegkundig Specialist, nr. 4, december 2019.

Leestip: De rol van de PA en VS in de anderhalvelijnszorg – literatuurstudie.