Dit jaar starten méér studenten aan de opleiding tot verpleegkundig specialist of physician assistant dan ooit tevoren. Een mooie ontwikkeling, vinden Geert van den Brink en Jeroen Peters.

De laatste jaren is het aantal opleidingsplaatsen voor VS’en en PA’s gestaag toegenomen. De 700 plaatsen waren ieder jaar nagenoeg vol, vertelt Geert van den Brink, voorzitter van het Platform zorgmasters en opleidingscoördinator van de HAN Master Physician Assistant. ‘Het afgelopen jaar zagen we een behoorlijke toeloop op het aantal reserveringen. De meeste opleidingsinstituten hadden meer reserveringen dan toegewezen plaatsen. Via de Vereniging Hogescholen hebben we een verzoek gericht aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) voor financiering van extra opleidingsplaatsen. Het ministerie heeft 90 extra plaatsen toegekend. Daar zijn we erg blij mee.’

Meer belangstelling voor beroep VS en PA

De toename van het aantal reserveringen heeft te maken met een aantal externe factoren, zegt Jeroen Peters, voorzitter van het Landelijk Opleidingsoverleg MANP-opleidingen en opleidingscoördinator van de HAN Master Advanced Nursing Practice (MANP). ‘Belangrijke ontwikkeling is de bekostiging die sinds 2015 goed is geregeld. De bekendheid met de PA en de VS neemt toe en ook het onderscheid tussen de beroepen wordt steeds duidelijker. Hierdoor kunnen beide professionals beter gepositioneerd worden in zorginstellingen.’

De toename van het aantal reserveringen heeft te maken met een aantal externe factoren zoals de bekostiging die sinds 2015 goed is geregeld, betere positionering van de PA en de VS en de hoge werkdruk in de zorg.

Geert van den Brink vult aan: ‘De aantrekkende economie speelt ook een rol, de arbeidsmarkt is aantrekkelijker. Bovendien is de werkdruk in de zorg erg hoog en neemt het aantal arts-assistenten in opleiding af. Allemaal factoren die bijdragen aan de groeiende belangstelling.’

Reserveringen

Verpleegkundigen en andere hbo-opgeleide gezondheidsmedewerkers die belangstelling hebben voor een Masteropleiding, melden zich bij hun werkgever. De instellingen maken een business case en reserveren opleidingsplaatsen bij één hogeschool. De instellingen selecteren zelf kandidaten voor de opleiding, de hogeschool beoordeelt of de kandidaat toelaatbaar is. Bij meer reserveringen dan plaatsen, ontstaat een wachtlijst. Er zijn dit jaar circa 510 opleidingsplaatsen voor de Masteropleiding tot Verpleegkundig Specialist (MANP) en circa 275 voor de Masteropleiding tot Physician Assistant (MPA).

Vorig jaar werd duidelijk dat er veel studenten op de wachtlijst stonden. Van den Brink: ‘Toen de toekenning kwam, zagen we de druk iets afnemen. Maar er was veel meer vraag dan de hogescholen gezamenlijk konden bieden.’

Toekomst

Of er in 2020 weer extra opleidingsplaatsen bijkomen, is nog niet bekend. Het Capaciteitsorgaan doet daar momenteel onderzoek naar en publiceert eind van het jaar de resultaten en een raming. VWS neemt vervolgens een besluit over het aantal opleidingsplaatsen in 2020.

Zowel Geert van den Brink als Jeroen Peters zijn het ministerie zeer erkentelijk voor de toekenning die in korte tijd geregeld werd. Jeroen Peters: ‘Het zegt iets over het contact en de samenwerking, maar zeker ook over de steun en betrokkenheid van het ministerie bij dit dossier.’

Kijk hier voor meer informatie over de opleidingen tot physician assistant en verpleegkundig specialist. 

tekst: Maud Notten