Sinds 2012 mogen de physician assistant (PA) en de verpleegkundig specialist (VS) een aantal voorbehouden handelingen op het terrein van medisch specialistische zorg zelfstandig indiceren en uitvoeren.

In 2015 zijn maatregelen getroffen om belemmeringen rondom taakherschikking in de bekostiging weg te nemen om het doelmatiger organiseren van de zorg te stimuleren.

Dit onderzoek is een vervolg op de aanbevelingen van het eerdere onderzoek ‘Taakherschikking en kostprijzen’ (2014).

Vanuit deze aanbevelingen formuleerden we de volgende drie onderzoeksdoelen:

  1. het verder ontwikkelen van hulpmiddelen voor ziekenhuizen om taakherschikking inzichtelijk te maken;
  2. het verbeteren van de informatievoorziening en kennis binnen ziekenhuizen rondom taakherschikking en kostprijzen;
  3. inzicht krijgen in de effecten van de integrale bekostiging en beleidsregelwijzigingen op de inzet van physician assistants en verpleegkundig specialisten binnen ziekenhuizen.

Dit rapport is vooral gericht op de bevindingen rondom de effecten van de beleidsregelwijzigingen. Op grond van onze bevindingen bij de doelen 1 en 2 is geconcludeerd dat een volledige hermeting (nog) niet uitgevoerd kon worden. Daarom is ervoor gekozen om op basis van de reeds beschikbare gegevens (de op naam geregistreerde consulten) zichtbaar te maken.

Kouwen AJ, Brink GTWJ van der, Kleven P, Leferink N, van Vugt Y, Grijzen Y, Heijden M van der, Acker B van. Taakherschikking en kostprijzen in de praktijk. Nijmegen: Radboudumc; 2016.

Lees ook: Kamerbrief over onderzoek ‘Taakherschikking en kostprijzen in de praktijk’