Praktijkvoorbeelden

Hieronder vindt u een overzicht van praktijkvoorbeelden van de Physician Assistant en Verpleegkundig Specialist in Nederland. Deze dragen bij aan de positionering en profilering van de PA en VS in Nederland.

Mist u een praktijkvoorbeeld? Wilt u een praktijkvoorbeeld aanmelden? Neem dan contact op met de redactie.

‘Worden wie je bent’

‘Worden wie je bent’

In het boekje ‘Worden wie je bent’ geven 11 verpleegkundig specialisten met een persoonlijk verhaal een mooi beeld van hun beroep in de dagelijkse praktijk.

Podcasts van en voor zorgmasters

Podcasts van en voor zorgmasters

Heb je even tijd tijdens je autorit, treinreis of je ommetje? Beluister dan nu deze podcasts van en voor verpleegkundig specialisten en physician assistants!

Kernwaarden voor passende zorg

Kernwaarden voor passende zorg

De deelnemers van de Leergang Strategie & Positionering van V&VN VS hebben zich verdiept in het vraagstuk van ‘passende zorg’. In een beleidsstuk geven zij hun visie op de rol van de verpleegkundig specialist als regievoerend zorgprofessional.

De VS als onmisbare schakel binnen arbeidsgerelateerde zorg

Door maatschappelijke veranderingen in Nederland zal binnen de arbeidsgerelateerde zorg anders gewerkt moeten worden. De VS kan hier een belangrijke rol in spelen. De verpleegkundig specialist speelt een belangrijke rol op het gebied van preventie en duurzame...

Folder VS GGZ in de huisartsenpraktijk

Folder VS GGZ in de huisartsenpraktijk

Wat doet een VS GGZ in de huisartsenpraktijk? Welke mogelijkheden heeft deze verpleegkundig specialist? De antwoorden vindt u in deze beknopte folder.

De VS GGZ in de huisartsenpraktijk: ervaringen in de praktijk

In juni 2019 verscheen het artikel ‘Veelbelovende nieuwkomer in huisartspraktijk’ waarin de rol van de Verpleegkundig Specialist GGZ (VS GGZ) in een huisartsenpraktijk werd belicht. In een artikel uit ‘De Eerstelijns’ worden de ervaringen gepresenteerd van...

Veel potentie voor PA en VS in veranderend zorglandschap

Veel potentie voor PA en VS in veranderend zorglandschap

De zorg verschuift steeds vaker van binnen de muren van het ziekenhuis, naar huisartspraktijken, wijkklinieken of wijkteams. En juist daar, in de ‘anderhalvelijn’, liggen veel kansen voor PA en VS, zegt Anneke van Vught.

Voorbeelden Anderhalvelijnszorg

Voorbeelden Anderhalvelijnszorg

In deze video’s vertellen PA’s en VS’en over hun project in anderhalvelijnszorg. Wil jij ook je project of ervaringen delen? Neem contact met ons op!

IMPACT van een VS op de ambulancezorg

IMPACT van een VS op de ambulancezorg

In het domein van de ambulancezorg zijn master-opgeleide professionals niet of bijna niet zichtbaar. Een IMPACT-studie gaat daar verandering in brengen.

Pilot PA en VS in Ambulancezorg

Pilot PA en VS in Ambulancezorg

Regionale ambulancevoorzieningen kunnen van start gaan met de pilot ‘PA en VS Ambulancezorg’. Hiermee ontstaat ontwikkelruimte voor anderhalvelijnszorg in de ambulancezorg.

Functie van de toekomst: VS ggz

Functie van de toekomst: VS ggz

Bart is nu verpleegkundig specialist in een ggz-organisatie. In de toekomst groeit hij door naar verpleegkundig regiebehandelaar.

‘Reik naar de sterren en je raakt de maan’

‘Reik naar de sterren en je raakt de maan’

Wat is de toegevoegde waarde van een verpleegkundig specialist in de ambulancezorg? In een pilot bij de Regionale ambulancedienst Brabant Midden West Noord hopen Juliette Hereijgers en Ruud Verhalle de weg te banen voor andere verpleegkundig specialisten.

Financiering verpleegkundig specialist en physician assistant

Financiering verpleegkundig specialist en physician assistant

Huisartspraktijken die kiezen voor een VS of PA staan voor een lastige puzzel. Er bestaat immers geen apart tarief of financiële regeling om de inzet van deze zorgprofessionals te financieren. Huisartsen Remco Kastelijns en Richard Linders delen graag hoe zij hiermee omgaan.

Toolbox voor inzet PA en VS

Toolbox voor inzet PA en VS

Ziekenhuizen kiezen vaak nog niet bewust voor de inzet van een PA of VS. Het advies is om vooraf een businesscase te maken. Deze toolbox kan hierbij helpen.

Taakherschikking in de praktijk

Taakherschikking in de praktijk

In dit boekje wordt ingezoomd op de praktijk van de PA en de VS. Hoe verloopt de samenwerking tussen een PA en een huisarts, met de medisch specialist of in de GGZ? PA’s en VS’en doen hun verhaal.