Praktijkvoorbeelden

Hieronder vindt u een overzicht van praktijkvoorbeelden van de Physician Assistant en Verpleegkundig Specialist in Nederland. Deze dragen bij aan de positionering en profilering van de PA en VS in Nederland.

Mist u een praktijkvoorbeeld? Wilt u een praktijkvoorbeeld aanmelden? Neem dan contact op met de redactie.

VeSPA verbindt PA’s en VS’en in Catharina Ziekenhuis

VeSPA verbindt PA’s en VS’en in Catharina Ziekenhuis

In het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven is sinds enige tijd de vereniging VeSPA actief, een samenwerkingsverband tussen verpleegkundig specialisten en physician assistants. Wat was de aanleiding om deze vereniging op te richten, hoe verloopt de samenwerking en wat zijn de plannen voor de toekomst?

Kwaliteit van leven én sterven

Kwaliteit van leven én sterven

Een dag uit het leven van Inge Roes, VS AGZ, palliatieve zorg. Zij vertelt over haar bijzondere werk in het Slingeland Ziekenhuis. ‘Ons werk doet er echt toe. Wij maken als verpleegkundig specialist het verschil.’

De VS-ggz in de huisartsenzorg

De VS-ggz in de huisartsenzorg

Peter Coolen is verpleegkundig specialist-ggz bij en groepspraktijk van huisartsen. In een column in Dé Verpleegkundig Specialist pleit hij ervoor om de behandelmogelijkheden van psychische klachten in de huisartsenzorg te verbreden.

‘Wanneer komt de dokter?’

‘Wanneer komt de dokter?’

‘Wanneer komt de dokter?’ Deze vraag werd geregeld aan Esther de Vet gesteld, toen ze nog maar kort de functie van behandelaar in een hospice vervulde.

Unieke functie in bijzondere zorg

Unieke functie in bijzondere zorg

Maria van der Linden werkt als VS GGZ binnen het interventieteam Bijzondere Zorg van de GGD Gelderland Nijmegen. In vakblad Dé Verpleegkundig Specialist vertelt zij over haar bijzondere werk.

Ervaringen van een opleider

Ervaringen van een opleider

Elfi Rookhuizen werd in 2013 door GGZ-organisatie Arkin gevraagd om de opleiding tot verpleegkundig specialist te implementeren en het nieuwe beroep binnen de organisatie te positioneren.

Podcasts van en voor zorgmasters

Podcasts van en voor zorgmasters

Heb je even tijd tijdens je autorit, treinreis of ommetje? Beluister dan nu deze podcasts van en voor verpleegkundig specialisten en physician assistants. Heb jij ook een podcast gemaakt of was je te gast als PA of VS? Mail ons en we plaatsen jouw podcast in dit overzicht!

Terugkijken: webinar VS in de wijk

Terugkijken: webinar VS in de wijk

Op 29 november 2021 vond een webinar plaats over de rol en positie van de verpleegkundig specialist in de wijk, naar aanleiding van het verschijnen van de Handreiking VS in de wijk. Het webinar kun je hier terugkijken.

VS in de wijk: video

VS in de wijk: video

In deze video vertellen verpleegkundig specialisten over hun werk in de wijk. Ook vertellen collega’s en een huisarts over de samenwerking met de VS in de wijk. Deze video behoort bij het praktijkgericht onderzoek naar de rol en positie van de verpleegkundig specialist in de wijk.

VS in de wijk: ‘Ik zie meer omdat ik anders kijk’

VS in de wijk: ‘Ik zie meer omdat ik anders kijk’

Voor Mirjam de Leede is het werk wat ze doet als verpleegkundig specialist vanzelfsprekend. De impact van haar werk op de kwaliteit van leven van haar cliënten is groot. Door met een andere blik naar mensen te kijken, lost ze snel en preventief problemen op.

VS in de wijk: ‘Laag-complexe zorg bestaat voor mij niet’

VS in de wijk: ‘Laag-complexe zorg bestaat voor mij niet’

Marleen Bus werkt als verpleegkundig specialist in de wijk In Zuid-Limburg. Zij behandelt patiënten met complexe ziektebeelden, zoals de ziekte van Parkinson. Als regiebehandelaar draagt Marleen bij aan de zelfredzaamheid en de kwaliteit van leven van deze patiënten.

VS in de wijk: ‘Het is pionieren in deze functie’

VS in de wijk: ‘Het is pionieren in deze functie’

Corry Plat werkt als verpleegkundig specialist in de wijk bij Buurtzorg in Emmen. Zij begeleidde onlangs een jonge vrouw in de laatste fase van haar leven. Over die casus en over haar werk als VS in de wijk vertelt Corry in dit interview.

‘Worden wie je bent’

‘Worden wie je bent’

In het boekje ‘Worden wie je bent’ geven 11 verpleegkundig specialisten met een persoonlijk verhaal een mooi beeld van hun beroep in de dagelijkse praktijk.

Kernwaarden voor passende zorg

Kernwaarden voor passende zorg

De deelnemers van de Leergang Strategie & Positionering van V&VN VS hebben zich verdiept in het vraagstuk van ‘passende zorg’. In een beleidsstuk geven zij hun visie op de rol van de verpleegkundig specialist als regievoerend zorgprofessional.

De VS als onmisbare schakel binnen arbeidsgerelateerde zorg

Door maatschappelijke veranderingen in Nederland zal binnen de arbeidsgerelateerde zorg anders gewerkt moeten worden. De VS kan hier een belangrijke rol in spelen. De verpleegkundig specialist speelt een belangrijke rol op het gebied van preventie en duurzame...

Folder VS GGZ in de huisartsenpraktijk

Folder VS GGZ in de huisartsenpraktijk

Wat doet een VS GGZ in de huisartsenpraktijk? Welke mogelijkheden heeft deze verpleegkundig specialist? De antwoorden vindt u in deze beknopte folder.