In het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven is sinds enige tijd de vereniging VeSPA actief, een samenwerkingsverband tussen verpleegkundig specialisten en physician assistants. Wat was de aanleiding om deze vereniging op te richten, hoe verloopt de samenwerking en wat zijn de plannen voor de toekomst? Een interview met de oprichters van VeSPA: Joska Heessels, verpleegkundig specialist AGZ, en Willemijn van Nuenen, physician assistant.

Al ruim twintig jaar zijn er verpleegkundig specialisten (VS) en physician assistants (PA) werkzaam in het Catharina Ziekenhuis. Momenteel is de verhouding twee derde VS en een derde PA. Tot voor kort waren dit twee verschillende beroepsgroepen die elkaar nauwelijks kenden, laat staan actief opzochten. De VS organiseerden regelmatig een VS-overleg. Dit was een kleine groep van ongeveer tien actieve VS die met elkaar probeerden de VS op de kaart te zetten binnen het ziekenhuis. Af en toe sloten ook enkele PA’s aan, maar het was geen geformaliseerd overleg.

Verbinding creëren

Om meer verbinding te creëren en gezamenlijke doelen te formuleren werd een eerste heidag georganiseerd. Deze stond in het teken van kennismaken met elkaar en met elkaars werkzaamheden.

Joska: ‘In de vorm van speeddates zijn we tegenover elkaar gaan zitten en hebben we elkaar verteld wie we zijn en wat we binnen het ziekenhuis doen. We wisten natuurlijk wel dat er op verschillende afdelingen zowel VS als PA werkzaam waren, maar wie dat nu waren en welke werkzaamheden ze precies uitvoerden, was minder bekend. Er kwamen heel leuke gesprekken uit voort en van hieruit zijn we deze verbinding langzaam gaan uitbouwen.’

Een gelukkig huwelijk?

Totdat de Raad van Bestuur (RvB) hen benaderde met de vraag of zij een visiedocument wilden schrijven over de rol en positie van hun beroepsgroepen. Een gelukkig huwelijk? De vraag naar een visiedocument werd in eerste instantie neergelegd bij het Verpleegkundig Stafbestuur. Een klein clubje, onder wie Joska Heessels en Willemijn van Nuenen, ging de mogelijkheden onderzoeken.

Willemijn: ‘De vraag om een gezamenlijk visiedocument suggereerde dat we gezien werden als één groep, maar zijn we dat eigenlijk wel? In welke mate willen we als VS en PA samen optrekken? Rondom deze vraag organiseerden we het symposium ‘VS & PA: een gelukkig huwelijk?’ waarbij de RvB, NAPA en V&VN VS werden betrokken. Over de raakvlakken en verschillen van de twee professies zijn we gezamenlijk in conclaaf gegaan. Bestaan er mogelijkheden om samen op te trekken binnen het ziekenhuis? Welke richting willen we op?

Download de pdf om het volledige interview te lezen.

Bron: Dé Verpleegkundig Specialist, nr. 3, september 2022