In de WijkKliniek worden kwetsbare ouderen met een acute zorgvraag opgenomen, behandeld en zorgvuldig begeleid terug naar huis. Er werken relatief veel verpleegkundig specialisten en physician assistants. Dat heeft veel voordelen, vertellen Diana Wyatt, verpleegkundig specialist, en Merel Willems, physician assistant. Patiënten waarderen vooral hun rol als regiebehandelaar.

Wat is jullie rol binnen de acute ouderenzorg?

Diana: “Zodra een patiënt bij ons wordt aangemeld, door bijvoorbeeld een klinisch geriater of internist via de SEH van een van de omliggende ziekenhuizen, brengen wij de vier assen van zorg in beeld: sociaal, functioneel, psychisch en somatisch. In het ziekenhuis wordt vooral op het somatische probleem ingezoomd. Wij bekijken ook de andere pijlers die van invloed zijn op het functioneren van een kwetsbare oudere. Vervolgens zetten wij in op passende en goede nazorg. Als mensen te snel naar huis gaan, keren ze vaak al snel terug naar het ziekenhuis omdat het thuis niet gaat.

Dat proberen wij te voorkomen door heel nauw contact te houden met thuiszorg, huisarts, de familie en iedereen die betrokken is rondom deze kwetsbare oudere.”

Merel: “Wij brengen patiënten volledig in beeld. We kijken niet alleen naar de ziekte, maar vooral ook naar de persoon: ‘wie is deze persoon, wie zit er voor mij?’. In vergelijking met een ziekenhuis bieden wij intensievere zorg voor kwetsbare ouderen.”

Diana: “Een belangrijke taak van de VS of PA in de WijkKliniek is het regiebehandelaarschap. Van opname tot en met ontslag hebben wij de regie over het totale traject, over de patient journey. Dat is voor patiënten erg prettig.”

Hoe draagt jullie rol bij aan de Juiste Zorg op de Juiste Plek?

Merel: “Wij zetten heel erg in op ketenzorg en werken samen met speciale teams in de wijk. Zo heeft Cordaan bijvoorbeeld een hartfalen-verpleegkundige in dienst waardoor een patiënt thuis beoordeeld kan worden. Ook hebben we korte lijnen met een geriatrisch team dat mensen thuis bezoekt. We hebben een goed netwerk.”

Diana: “Ten opzichte van reguliere ziekenhuizen hebben wij het voordeel dat wij al in een organisatie zitten die zorg thuis biedt. Daarnaast sluiten in onze MDO´s de specialist ouderengeneeskunde aan, huisartsen en verpleegkundig specialisten in de wijk. Zij kunnen ons ook van advies voorzien.”

Wat was de reden voor de WijkKliniek om met VS’en en PA’s te gaan werken?

Diana: “Bij de ontwikkeling van de WijkKliniek was een van de uitgangspunten dat verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten een cruciale rol spelen in het concept. Het gaat om herstelgerichte zorg, het verbinden tussen medisch en verpleegkundig werk en samenwerken in de keten. Dit past heel goed bij de competenties van de VS. Omdat de markt heel krap is, zijn we ook met PA´s gaan werken en dat bevalt prima. PA en VS doen hetzelfde, voor het werk in de WijkKliniek maakt dat niet uit. Momenteel hebben we één VS, één VS in opleiding en drie PA´s.”

Wat is de toegevoegde waarde van de VS en PA binnen de WijkKliniek?

Diana “De meerwaarde is vooral dat de VS de verbinding legt tussen het medische en verpleegkundige terrein; precies wat deze ouderen nodig hebben. De medische zorgvraag is niet altijd even complex bij deze patiënten (daarom kan de behandeling in een WijkKliniek), maar de behandeling is complex doordat er naast de acute medisch aandoeningen allerlei andere vraagstukken spelen.”

Een ander voordeel is dat PA en VS langer in dienst blijven en daardoor meer continuïteit van zorg kunnen bieden. Basisartsen bijvoorbeeld gaan na een tijdje een specialistische opleiding volgen. Het voordeel van de PA en VS is dat je een vast behandelteam hebt en dat mensen langer meegaan in de opbouw van je afdeling.”

Merel: “Voor mij is dit werk in de WijkKliniek geen opstapje naar iets anders. Dit is mijn baan. Het mooie van de PA en de VS is ook dat iedereen een andere achtergrond heeft en zijn of haar werkervaring meeneemt. Een ander voordeel is dat wij dichterbij het verpleegkundig team staan, we werken goed met elkaar samen. Dat geldt ook voor de medisch specialisten, we werken samen en vullen elkaar aan.”

Wat betekent de zorg die jij verleent voor de patiënt en voor collega-professionals?

Diana: “Voor patiënten zijn de VS en de PA makkelijkere gesprekspartners die in eenvoudigere taal kunnen uitleggen wat er aan de hand is, zo is de ervaring. Patiënten ervaren vaak meer afstand tot artsen, dan tot VS en PA. Wat ik ook vaak hoor van patiënten en hun familie is dat ze weinig hebben begrepen of onthouden van wat er op de eerste hulp allemaal is uitgelegd. Het zijn natuurlijk heel stressvolle situaties. Bij ons is er tijd en rust om alles opnieuw uit te leggen, waarom de dingen zijn zoals ze zijn en wat het doel is van hun opname in de WijkKliniek.”

Merel: “Ook voor collega’s uit de eerste lijn zijn wij als VS of PA heel benaderbaar. Wij staan in nauw contact met de eerste lijn, dat is in een ziekenhuis natuurlijk ook anders.” Diana: “We vinden het belangrijk dat verpleegkundigen van ons leren. Tijdens visites geef ik uitleg waarom ik bepaalde dingen doe en hoe dat in relatie staat tot het ziektebeeld of de behandeling van de patiënt. Ik merk dat ze dat waarderen.”

Waar zijn jullie trots op?

Diana: “Vanaf het begin in 2018 ben ik betrokken geweest bij de WijkKliniek en heb ik het zorgconcept mee ontwikkeld. Naast deze vestiging van de WijkKliniek in Amsterdam, zijn er acht proeftuinen die een WijkKliniek willen ontwikkelen. De proeftuinen werken vanuit dezelfde inhoudelijke principes en kerncomponenten van de WijkKliniek, maar zijn wel aangepast aan de regionale context. We zijn trots dat het zorgconcept zich al zo heeft bewezen. Maar het meest trots zijn we op de feedback die we ontvangen van de patiënten en de families. Zij zijn doorgaans heel erg positief en tevreden over de benadering, de behandeling, de omgeving, het herstel. En dat we nu op volle toeren draaien met 23 bedden, daar ben ik ook trots op!”

Merel: “Ja, en dat we steeds vaker gevonden en benaderd worden. Eerst waren we alleen bij het AMC bekend, maar nu krijgen we ook patiënten via het VUmc, OLVG. Het vertrouwen in ons is gegroeid.”

Hoe maak jij het verschil als VS of PA bij de WijkKliniek?

Merel: “De patiënten die hier opgenomen worden, horen niet in het ziekenhuis. Ze hebben wel ziekenhuiszorg nodig, maar het ziekenhuis is niet de juiste plek voor deze ouderen. Hier bieden wij hen behandeling en ruimte voor herstel. En we gaan verder bekijken naar wat passend is voor de patiënt na ontslag uit de WijkKliniek. Dat vind ik mooi aan ons werk.”

Diana sluit af: “Ik vind het echt een heel mooi initiatief en leuk dat ik hieraan meegewerkt heb. Ik zie ook dat het een heel goed effect heeft op de ouderen. Ik heb patiënten meegemaakt waarvan ik denk, in het ziekenhuis was dat heel anders gelopen dan nu bij ons. Uiteindelijk doe je het daarvoor: voor de kwetsbare, oudere patiënt.”

Wil je meer weten over dit dossier, neem dan contact op met Anneke van Vught, verpleegkundig decaan CWZ en associate lector HAN. Tekst: Maud Notten.