‘Wanneer komt de dokter?’ Deze vraag werd geregeld gesteld aan Esther de Vet, toen ze nog maar kort de functie van behandelaar in een hospice vervulde.

Als hbo-verpleegkundige kon Esther de Vet na een stage op een oncologische afdeling in het Amphia Ziekenhuis meteen aan de slag in het Bredase ziekenhuis. Ze vond veel voldoening in de begeleiding van patiënten tijdens de palliatieve fase.

Al snel ging Esther een aanvullende opleiding oncologie volgen en kort daarna een opleiding in palliatieve zorg in het Erasmus MC. Tijdens die laatste opleiding kreeg ze steeds vaker het gevoel dat de palliatieve zorg beter kon. Esther: ‘Medisch specialisten voeren deze zorg op verschillende manieren uit. Met name in de gespreksvoering zag ik ruimte voor verbetering.’

Businesscase

Binnen het Amphia ziekenhuis was er destijds nog geen palliatief adviesteam en Esther zag een kans. Met de opleiding tot verpleegkundig specialist zou ze zich niet alleen persoonlijk, maar ook professioneel kunnen ontwikkelen.

Esther schreef een businessplan waarin ze haar ideeën en wensen beschreef. Ze voerde met verschillende oncologen en managers gesprekken en na al het lobbyen mocht ze in 2011 starten met de MANP bij Fontys Hogeschool in Tilburg.

Al tijdens haar opleiding is een palliatief adviesteam van start gegaan. ‘Door de juiste mensen bij elkaar te brengen, kun je veel bereiken. Je moet het wel durven en vervolgens ook doen. Mijn verpleegkundig leiderschap heb ik hierbij maximaal ingezet.’

In juni 2019 maakt Esther de overstap naar een verpleeghuisinstelling met zes locaties, waaronder een Hospice. Hier behandelt Esther, samen met een kaderarts, maximaal twaalf cliënten en hun families. Lees verder in dit interview over de ontwikkeling van de functie van Esther de Vet als verpleegkundig specialist in een hospice.

Bron: Dé Verpleegkundig Specialist, nr. 1, maart 2021