Patiënten die fysiotherapie krijgen, moeten soms tussentijds onderzocht worden door een arts. Vaak worden deze patiënten na het onderzoek weer teruggestuurd naar de fysiotherapeut voor behandeling. Om dit proces voor patiënten en professionals soepeler te laten verlopen, houdt een Physician Assistant van kliniek ViaSana een maandelijks spreekuur bij meerdere fysiotherapiepraktijken.

De gespecialiseerde PA van zelfstandig behandelcentrum ViaSana doet het spreekuur samen met de fysiotherapeut. De PA kan onderzoek doen, een diagnose stellen, een behandeling starten, medicijnen voorschrijven en bepaalde medische ingrepen verrichten. Als een medisch specialist toch moet meekijken, kan er snel een afspraak ingepland worden.

Voordelen voor de patiënt

Voor de patiënt betekent dit meer gemak en meer vertrouwen, doordat paramedicus en medicus samen afstemmen wat nodig is. De samenwerking biedt ook voordelen in de nabehandeling van geopereerde patiënten, bijvoorbeeld een kruisbandreconstructie. Dankzij de aanwezigheid van de PA in de fysiotherapiepraktijk kan gezamenlijk het beleid worden bepaald.

Preventie

Ook voor de zorgverzekeraar biedt deze samenwerking voordelen. Bij sommige patiënten kan verslechtering van klachten en een eventuele operatie voorkomen worden.

Vanuit een pilot met drie fysiotherapiepraktijken heeft ViaSana de samenwerking inmiddels uitgebreid naar in totaal 15 praktijken in het werkgebied.

Bron: Dejuistezorgopdejuisteplek.nl