Op 5 december 2018 verdedigde Daisy de Bruijn-Geraets haar proefschrift ‘BIG Issues, Evaluation of the effects of granting legal authority to Dutch Nurse Practitioners and Physician Assistants to independently perform reserved medical procedures’.

Om optimale taakherschikking mogelijk te maken, is de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG) gewijzigd. Sinds 1 januari 2012 is aan verpleegkundig specialisten (VS’en) en physician assistants (PA’s) als zelfstandige bevoegdheid toegekend voor de handelingen: katheterisatie, defibrillatie, electieve cardioversie, endoscopie, heelkundige handelingen, injecties, puncties en het voorschrijven van geneesmiddelen die uitsluitend op recept verkrijgbaar zijn.

Inmiddels is de tijdelijke bevoegdheid omgezet in een definitieve bevoegdheid. Aan het tijdelijk experiment was een studie gekoppeld om de effecten van het toekennen van een zelfstandige bevoegdheid aan VS’en en PA’s te evalueren. Alle resultaten van de evaluatie naar het toekennen van de tijdelijke bevoegdheid aan VSen en PAs zijn beschreven in het rapport “voorBIGhouden”, dat aan de minister van VWS in november 2015 is overhandigd.

Een van de belangrijkste conclusies van het proefschrift van Daisy de Bruijn-Geraets is dat de toekenning van deze zelfstandige bevoegdheid aan VS’en en PA’s doelmatig en effectief is gebleken.

De evaluatie laat ook zien dat aan alle wettelijke voorwaarden is voldaan en dat er geen negatieve bij effecten zijn opgetreden. Zorgprocessen werden efficiënter ingericht en de zorg werd geleverd door de meest geschikte zorgverlener. De maatregel lijkt daarmee doelmatig, maar harde conclusies kunnen pas getrokken worden als meer inzicht wordt verkregen in de kostenregistratie en het declaratieverkeer.

In de huidige wet- en regelgeving is een aantal aandachtspunten ten aanzien van taakherschikking te benoemen. Deze worden uitgebreid beschreven in het proefschrift van Daisy de Bruijn-Geraets.

Download hier het proefschrift: BIG Issues, Evaluation of the effects of granting legal authority to Dutch Nurse Practitioners and Physician Assistants to independently perform reserved medical procedures.