Na een succesvol experiment is per 1 september de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG) definitief aangepast en mogen verpleegkundig specialisten (VS) en physician assistants (PA) zelfstandig bepaalde handelingen uitvoeren. Hiermee nemen zij taken over van artsen.

Uit onderzoek blijkt dat de VS en PA deskundig zijn en veilige en kwalitatief goede zorg bieden. Daarnaast is er door de inzet van een PA meer tijd en aandacht voor de patiënt en meer ruimte voor voorlichting en om vragen van patiënten te beantwoorden. Zo helpen de PA en de VS de zorg verder te verbeteren. Artsen kunnen zich ondertussen meer richten op complexe zorg. Uit onderzoek blijkt ook dat patiënten tevredener zijn als ook een PA of VS zich met hun zorg bezighoudt. Er is altijd overleg mogelijk tussen PA/VS en een arts.

Zelfstandige bevoegdheid betekent dat een PA en VS zelf een diagnose mag stellen en een handeling mag uitvoeren.

Het gaat hierbij om de volgende handelingen:

  • het plaatsen van een katheter;
  • heelkundige handelingen;
  • endoscopieën;
  • injecties;
  • electieve cardioversie;
  • het toepassen van defibrillatie;
  • puncties uitvoeren of delegeren;
  • het voorschrijven van geneesmiddelen die alleen op recept verstrekt mogen worden.

Dit zijn allemaal routinematige (beperkt complexe) handelingen die vaak voorkomen en waarvan de risico’s te overzien zijn.

Website voor patiënten

Omdat voor patiënten niet altijd helder is wie verantwoordelijk is voor hun zorg is er een nieuwe website gelanceerd om de functie en positie van de PA en VS aan patiënten duidelijk te maken: patient.zorgmasters.nl. Hier is tevens een korte animatie te zien over het werk door de PA en de VS.

Platform Zorgmasters

De patientenwebsite maakt deel uit van het al langer bestaande Platform Zorgmasters. Ook deze website is vernieuwd. Het Platform Zorgmasters heeft als doel om taakherschikking te positioneren en belemmeringen weg te nemen. Daarnaast wil het platform bijdragen aan een andere visie op zorg en de functie van VS en PA bekender maken en stimuleren Uitgangspunt is ‘de juiste zorgverlener op de juiste plaats’.

Partners van het Platform Zorgmasters zijn de beroepsverenigingen van de PA en de VS, de NAPA en de V&VN-VS, de Federatie Medisch Specialisten (FMS), de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), KOH (Kenniscentrum Taakherschikking Eerste Lijn) en de Vereniging Hogescholen. Het Platform Zorgmasters opereert met steun van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).