De Wet Zorg en dwang (Wzd) is ingesteld om onvrijwillige zorg zoveel mogelijk te voorkomen. Het uitgangspunt is: ‘Nee, tenzij’. De rol van toezicht houden op de uitvoering ligt bij de Wzd-functionaris. Onderzoek toont aan dat de Verpleegkundig Specialist (VS) ‘ter zake kundig’ is voor deze rol.

In het kader van de Wet zorg en dwang, ziet de Wzd-functionaris toe op het inzetten van de minst ingrijpende vorm van onvrijwillige zorg. De wet wijst hiervoor een ter zake kundige arts, een gezondheidszorgpsycholoog of orthopedagoog-generalist aan.

In een pilot werd de verpleegkundig specialist ingezet als Wzd-functionaris, onder mandaat van bevoegde Wzd-functionaris. In drie verpleeghuizen zijn de ervaringen met een VS in de rol van Wzd-functionaris geëvalueerd.

Resultaten

De VS’en die aan de pilot deelnamen voelen zich bekwaam, ook al is het nog zoeken naar de juiste invulling van deze nieuwe rol.

Collega’s in het verpleeghuis zijn positief over de VS als Wzd-functionaris en hebben vertrouwen in de deskundigheid. Zij noemen vooral de verpleegkundige achtergrond van de VS, een kritische en analytische blik en ruime kennis en ervaring met niet-medicamenteuze alternatieven.

Beschouwing

In de pilot werd de VS werd als ‘ter zake kundig’ gezien. Deze inzichten zijn van belang in het verdere gesprek over de passende functiemix in de ouderenzorg.

Ans Tordoir, Miranda Laurant en Anneke van Vught, onderzoekers van het HAN Lectoraat Organisatie van Zorg en Dienstverlening, verzamelden samen met twee studenten van de hbo-v de data van de pilot en analyseerden de gegevens per thema. Zij evalueerden de inzet van de VS als Wzd-functionaris vanuit verschillende perspectieven.

Verder lezen:

 

_____
Illustratie: beeld uit video Wet zorg en dwang (Wzd), Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport