Over de positionering van de beroepen van de PA en VS ten opzichte van elkaar bestaat in de praktijk nog veel onduidelijkheid. Wat zijn de verschillen en wat zijn de overeenkomsten? Welke bevoegdheden hebben ze en hoe zien de opleidingen tot PA en VS eruit?

Uit een eerder onderzoek naar de functieprofielen, taken en verantwoordelijkheden van PA’s en VS’en kwam een helder beeld naar voren over de kenmerken van beide beroepen – ook naar elkaar. In de praktijk is dat beeld echter niet zo helder. Of een PA of een VS wordt aangenomen berust vaak op toeval, omdat men onvoldoende weet wanneer welke zorgprofessional het beste kan worden ingezet. Ook komt steeds vaker de vraag uit de praktijk of de twee beroepen verder van elkaar moeten divergeren of dat het beter is om te convergeren. Om de discussie over de positionering van de physician assistant en de verpleegkundig specialist te ondersteunen, is deze notitie geschreven. Hiervoor zijn individuele en groepsinterviews gehouden met stakeholders van buiten het platform PA/VS. De notitie bevat:

  • beschrijving van de twee verschillende profielen van de PA en de VS;
  • beïnvloedende factoren op de inzet van de PA en de VS op de werkvloer;
  • aanbevelingen voor PA’s en VS’en, beroepsverenigingen, koepels artsen/overheid, zorgorganisaties en opleidingen.

Download hier de notitie ‘Profielen Physician Assistant en Verpleegkundig Specialist in de praktijk. Convergeren of divergeren?‘.