Onderzoeksbureau Prismant voerde onderzoek uit naar het aantal werkzame physician assistants (PA’s) en verpleegkundig specialisten (VS’en). Eind 2018 vulde 38% van de gediplomeerde PA’s en 36% van de gediplomeerde VS’en hiervoor een digitale enquête in.

Het aantal werkzame PA’s en VS’en stijgt vanaf 2012 jaarlijks met zo’n 16%. Met name in de sociale geneeskunde, de revalidatiezorg en in de verpleeghuiszorg neemt het aantal fte aan VS’en snel toe. Voor de PA’s zijn de grootste relatieve toenames zichtbaar in de huisartsenzorg en de medisch specialistische zorg. Begin 2019 werken er 3.494 VS’en en 1.058 PA’s in Nederland.

Inzet op taken

PA’s en VS’en besteden een groot deel van hun werktijd aan consulten, spreekuur en visites, zo blijkt uit de ingevulde vragenlijsten. Daarnaast bestaat een structureel deel van het werk van het merendeel van de PA’s en VS’en uit het uitvoeren van additionele taken, zoals projecten ter verbetering van de kwaliteit of organisatie van de zorg. Ook begeleiding van a(n)ios en co-assistenten, het doen van wetenschappelijk onderzoek en het vervullen van de functie van zaalarts behoren tot hun taken.

Opleiden voor vervangingsvraag

Hoewel de beroepsgroepen nog relatief jong zijn, gaan de eersten al met pensioen. 11% van de VS’en is 60 jaar of ouder.

Eerste adviezen Capaciteitsorgaan

Eind 2019 adviseert het Capaciteitsorgaan het ministerie van VWS en veldpartijen voor het eerst over de benodigde instroom in de opleidingen tot PA en VS in de algemene gezondheidszorg (AGZ). Het onderzoek van Prismant (2019) vormt één van de gebruikte bronnen.

Download de rapportage Alumni van de Masteropleidingen tot Physician Assistant en tot Verpleegkundig Specialist.

Bron: Capaciteitsorgaan