Selecteer een pagina

De zorg in Nederland verschuift steeds meer van ziekenhuis en verpleeghuis naar cliënten thuis. Het gevolg van deze ontwikkeling is een steeds grotere vraag naar medische en hoog-complexe verpleegkundige zorg bij cliënten thuis.

Cliënten, teams wijkverpleging én huisartsen ervaren problemen bij het verlenen van deze complexe zorg aan huis.

Cliënten kunnen langer in hun eigen vertrouwde omgeving blijven wonen, maar krijgen ook te maken met (veel) verschillende zorgprofessionals. Zij moeten zelf de zorg organiseren, plannen, afstemmen en de regie houden. Kwetsbare cliënten en hun naasten zijn hiertoe lang niet altijd in staat.

Voor verzorgenden en verpleegkundigen in de teams wijkverpleging betekent deze ontwikkeling dat zij te maken krijgen met complexe medische, verpleegkundige en sociale situaties. De huidige teams in de wijkverpleging zijn hier onvoldoende voor toegerust.

Voor huisartsen betekent het dat zij vaker worden ingeschakeld. De vragen die zij krijgen zijn complexer en de werkdruk neemt toe.

Een oplossing voor deze uitdagingen is een verpleegkundig specialist (VS) toevoegen aan het team wijkverpleging. De VS is een master-opgeleide zorgprofessional. Hij/zij kan de regie nemen en cliënten en hun naasten ondersteunen in de coördinatie van zorg. De VS is competent om een teams wijkverpleging te begeleiden in het leveren van complexe zorg aan huis. De VS kan tevens laag-complexe, medische zorg thuis bieden, zoals controle na hartfalen of medicatie aanpassen, waardoor de huisarts of medisch specialist minder vaak nodig is.

In dit project wordt de inzet van de VS binnen de wijkverpleging uitgewerkt. Dit doen we binnen de organisatie Buurtzorg waar momenteel 15 à 20 VS’en werkzaam zijn in teams wijkverpleging. Hun aantal groeit elk jaar. Door middel van een rapid review, interviews en logboeken van VS’en geven we een beschrijving van hoe de VS in de wijk wordt ingezet. Tevens ontwikkelen we een handreiking voor de inzet van VS’en in de wijkzorg. Dit project is een samenwerking tussen Buurtzorg, HU en HAN (penvoerder).

 

IN HET KORT

WAT: Verpleegkundig Specialist in de wijk

HOE: rapid review, interviews en logboeken van VS’en

PROJECTLEIDER: Anneke van Vught, Associate Lector, lectoraat Organisatie van Zorg en Dienstverlening. E-mail: a.vanvught@han.nl

LOOPTIJD: 2020-2021

Dit project wordt gesubsidieerd door ZonMw