Ziekenhuizen kiezen vaak nog niet bewust voor de inzet van een PA of VS. Het advies is om vooraf een businesscase te maken. Deze toolbox kan helpen om de juiste vragen te stellen over inzet en opbrengsten.

Taakherschikking zit in de lift, maar het kan nog veel beter. Dat was een van de conclusies van het onderzoek ‘De financiële effecten van taakherschikking’. Uit dit onderzoek bleek dat ziekenhuizen vaak nog niet heel bewust kiezen voor de inzet van een physician assistant of verpleegkundig specialist. In veel gevallen ontbreekt een plan vooraf, concluderen de onderzoekers. Ook wordt er maar zeer beperkt een business case gemaakt.

Er is nog een hele stap te zetten in het bewust inzetten van een PA of VS. Dat kan betekenen bewust inzetten op kwaliteit, maar ook erbij stilstaan wat de inzet kost en wat de opbrengsten zijn. Het advies is daarom om vooraf een businesscase te maken.

Toolbox

Om ziekenhuizen en ziekenhuisafdelingen te ondersteunen bij het maken van de juiste keuzes, is een toolbox ontwikkeld die kan helpen bij het stellen van de juiste vragen. De toolbox beschrijft de stappen voor het maken van een business case. De business case gaat over kosten en opbrengsten en wordt gemaakt vóórdat een PA of VS aangenomen wordt. Kostprijzen kunnen helpen bij het maken van een business case.

De financiële effecten van taakherschikking - Bijlage 1: Toolbox voor inzet PA en VS

(Klik op de afbeelding om bovenstaande toolbox in hoge resolutie te bekijken/downloaden.)