Eerder onderzoek heeft de positieve effecten aangetoond van taakherschikking op kwaliteit van zorg. Uit nieuw onderzoek is nu gebleken dat ook de patiënt zeer tevreden is over de zorg door en de vakbekwaamheid van de VS. 

Onderzoek in Nederland naar de effecten van taakherschikking toont aan dat de zorg gegeven door een Verpleegkundig Specialist (VS) van dezelfde of soms betere kwaliteit is als die van een Medisch Specialist (MS). Ook de patiënten zijn tevreden over de zorg die een VS hen biedt.

Dit patiëntperspectief is echter met name op kwantitatieve wijze onderzocht.

Niet duidelijk is:

  • welke betekenis patiënten toekennen aan het contact met een VS;
  • welke waarde dit voor hen heeft en
  • waarin dit overeenkomt of verschilt met het contact met een MS.

Loes van Dusseldorp, wetenschappelijk onderzoeker, Research unit Anesthesiologie, Pijn en Palliatieve Geneeskunde, Radboudumc, deed hier onderzoek naar.

Resultaten

Uit het onderzoek door Van Dusseldorp is gebleken dat de VS veel betekent voor patiënten doordat zij aandacht heeft voor het zogenoemde ‘complete plaatje’.

De VS wordt gewaardeerd vanwege het empathisch vermogen, behulpzaamheid en betrouwbaarheid. Zij fungeert onder meer als coach en expert.

Ook zorgt de VS voor empowerment, rust, aandacht voor de mens, grip op de ziekte, het leven en de consequenties van de ziekte.

De VS oncologie en palliatieve zorg wordt ervaren als een ‘skilled companion’ (bekwame metgezel).

Het verworven inzicht in ervaringen van patiënten is van toegevoegde waarde voor de verdere ontwikkeling van het beroep van VS en het opleidingscurriculum.

Het onderzoek

Er werd kwalitatief onderzoek uitgevoerd vanuit fenomenologisch perspectief. Open interviews met 17 deelnemers afkomstig uit drie deelgebieden binnen de geneeskunde / verpleegkunde: Palliatieve zorg, Interne – en chirurgische oncologie. Deelnemers zijn benaderd door Verpleegkundig Specialisten uit drie ziekenhuizen in de regio Arnhem-Nijmegen.

Het onderzoek werd uitgevoerd in de periode januari t/m december 2017. In september 2018 is het wetenschappelijke artikel gepubliceerd in het Journal of Clinical Nursing.

De onderzoekers

Het onderzoek is uitgevoerd door Mw. Loes van Dusseldorp MSc, wetenschappelijk onderzoeker, Research unit Anesthesiologie, Pijn en Palliatieve Geneeskunde, Radboudumc.

In samenwerking met Mw. Dr. Marieke Groot (senior onderzoeker; unit Anesthesiologie, Pijn en Palliatieve Geneeskunde, Radboudumc) en Dr. Jeroen Peters (Hoofdopleider VS, Opleidingscoördinator Master Advanced Nursing Practice; Hogeschool van Arnhem en Nijmegen) .Lees hier het volledige rapport bij gerelateerde publicaties: ‘What does the nurse practitioner mean to you? A patient-oriented qualitative study in oncological/palliative care’.

Contact:
Loes.vanDusseldorp@radboudumc.nl
T (024) 365 1583