Deze rapportage is een deelproduct van het project ‘Ruimte voor de PA en VS in de anderhalvelijnszorg’. Het betreft een systematische literatuurstudie waarin internationale praktijkvoorbeelden met de PA en VS in anderhalvelijnszorg zijn geïncludeerd.

Onder anderhalvelijnszorg wordt medisch specialistische zorg verstaan die voorheen plaatsvond in het ziekenhuis en nu wordt verleend in de huisartsenpraktijk, eerstelijnscentrum, ambulance, anderhalvelijnskliniek of de wijkzorg door een team van deskundige professionals.

De ontwikkeling naar anderhalvelijnszorg en de rol van de PA en VS daarbinnen is steeds meer een gespreksonderwerp binnen organisaties. Dit rapport kan ondersteunend zijn in het organiseren van anderhalvelijnszorg.

Het volledige onderzoek moet leiden tot een door stakeholders ontwikkelde visie op de rol van physician assistants en verpleegkundig specialisten in de anderhalvelijnszorg in Nederland. Deze eindrapportage wordt verwacht in het voorjaar van 2020.

Download hier het deelrapport.