Al enige tijd zijn er ernstige tekorten aan artsen voor verstandelijk gehandicapten. Taakherschikking naar PA’s en VS’en is de meest genoemde beleidsmaatregel om de tekorten tegen te gaan.

In het afgelopen decennium heeft Prismant meerdere malen onderzoek gedaan naar de organisatie van de medische zorg in organisaties voor gehandicaptenzorg. Er is al lange tijd een groot tekort aan artsen voor verstandelijk gehandicapten. Zorgorganisaties staan voor de moeilijke opgave om ondanks de tekorten de best mogelijke zorg te bieden.

In een artikel uit Het Tijdschrift voor Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten (TAVG) wordt een beeld geschetst van de diversiteit in de medische zorg voor verstandelijk gehandicapten. Het artikel biedt inzicht in de organisatie van medische zorg en de verschillende keuzes die daarbij gemaakt kunnen worden.

Eén van de bevindingen in het artikel is dat taakherschikking naar PA’s, VS’en en (praktijk)verpleegkundigen in de gehandicaptenzorg de meest genoemde beleidsmaatregel is bij de groeiende medische zorgvraag. Aandachtspunt hierbij is dat het een relatief kleine groep betreft.

Een andere bevinding is dat bijna 20% van de organisaties aangeeft artsen te ondersteunen met de inzet van een VS. Voor de PA’s is dat 4%.

Lees hier het volledige artikel: ‘Ontwikkelingen in de organisatie van de medische zorg in gehandicaptenzorgorganisaties’.

 

Bron: Tijdschrift voor Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten, Jaargang 38, Nummer 2, juni 2020