De Subsidieregeling voor de MANP en MPA-opleidingen worden met één jaar verlengd tot 1 juli 2023. Dit heeft Minister van Ark (Medische Zorg en Sport) aan de Tweede Kamer laten weten.

De subsidieregeling voor de opleidingen Master Advanced Nurse Practitioner (MANP) en de Master Physician Assistant (MPA) verloopt op 1 juli 2022. De evaluatie van de Subsidieregeling is al in gang gezet. De voorbereidingen voor het studiejaar 2022-2023 starten echter al in het najaar van 2021. Er dient dan ook in het najaar van 2021 duidelijkheid te zijn over de voortzetting van de Subsidieregeling voor het jaar studiejaar 2022-2023.

Om deze reden én gelet op de demissionaire status van het kabinet, wordt de subsidieregeling verlengd met 1 jaar. De vervaldatum wordt dan 1 juli 2023. Het nieuwe kabinet kan een beslissing nemen over eventuele inhoudelijke wijzigingen, naar aanleiding van de uitgevoerde evaluatie.

Deze regeling wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt om duidelijkheid te bieden, met het oog op de instroom voor het studiejaar 2022-2023. Ook werkgevers die volgend jaar een VS of PA willen opleiden, hebben hiermee financiële zekerheid over de opleidingssubsidie.

Lees hier de brief en de conceptregeling.

UPDATE 29-10-2021: De regeling is DEFINITIEF: bekijk de officiële bekendmaking

De Subsidieregeling opleiding tot advanced nurse practitioner (MANP) en opleiding tot physician assistant (MPA) ziet op de financiering van de opleidingen van advanced nurse practitioner en physician assistant. Beide opleidingen betreffen een duaal traject: werken-leren. De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) financiert de binnenschoolse kosten per student. De Minister van VWS financiert met de Subsidieregeling de buitenschoolse kosten (de salariskosten voor de vervanging van de student).