De deelnemers van de Leergang Strategie & Positionering van V&VN VS hebben zich verdiept in het vraagstuk van ‘passende zorg’. In een beleidsstuk geven zij hun visie op de rol van de verpleegkundig specialist als regievoerend zorgprofessional.

De Nederlandse gezondheidszorg staat voor een grote opdracht: passende zorg creëren die betaalbaar is en aantrekkelijk voor zorgverleners om in te werken.

De deelnemers van de V&VN VS Leergang Strategie & Positionering hebben gehoor gegeven aan de oproep van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en Zorginstituut Nederland (2020) om met betrokken partijen tot gezamenlijke principes te komen voor het organiseren en realiseren van passende zorg die waarde toevoegt.

Als verpleegkundig specialisten zien zij in vier voorlopige principes van passende zorg enkele onmisbare kernwaarden die leiden tot de noodzakelijke verandering in het zorglandschap.

Passende zorg is:

  1. waardegedreven;
  2. komt samen met en gezamenlijk rondom de patiënt tot stand;
  3. is de juiste zorg op de juiste plek;
  4. gaat over gezondheid in plaats van ziekte.

Voor verpleegkundig specialisten is het bieden van passende zorg volgens de vier genoemde principes een logische uitwerking van de dagelijkse praktijk. Binnen elk principe heeft de verpleegkundig specialist een duidelijke rol om met de andere zorgprofessionals passende zorg te verlenen aan de patiënt en diens naaste(n).

Download hier het document Kernwaarden voor passende zorg.