In een interview in Zorgvisie gaan Anneke van Vught en Maud van Vlerken in op het tekort aan verpleegkundig specialisten en physician assistants in eerstelijnszorg.

Gebrek aan opleidingscapaciteit, financieringsproblemen en onbekendheid bemoeilijken de inzet van VS’en en PA’s in de wijk en in de huisartsenpraktijk. En dat terwijl het Integraal Zorgakkoord juist inzet op deze nieuwe beroepsgroepen, ook omdat zij het mogelijk maken dat ouderen langer thuis kunnen wonen.

Maud van Vlerken, projectleider taakherschikking bij KOH (Kwaliteit en ontwikkeling huisartsenzorg), geeft aan dat de hogescholen om meer opleidingsplekken vragen. Zij baseren zich op ramingen door het Capaciteitsorgaan. De subsidies van de ministeries van VWS en OC&W zijn echter nog niet verhoogd.

Het opleiden van een VS of PA in de huisartsenpraktijk brengt kosten met zich mee omdat je een leer-arbeidscontract moet aanbieden en tijd moet investeren, legt Maud van Vlerken uit in het interview.

Anneke van Vught, associate lector bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en verpleegkundig decaan bij het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, geeft aan dat er nog onvoldoende kennis is over de rollen, taken en verantwoordelijkheden van de beroepen van de VS en PA.

Zij heeft onder meer onderzoek gedaan naar de VS in de wijk en naar ‘anderhalvelijnszorg’. Een voorbeeld van het laatste is de inzet van de VS of PA bij het verplaatsen van bijvoorbeeld dermatologische zorg, longzorg, hartfalenzorg of ouderenzorg uit het ziekenhuis naar de wijk. Dat gebeurt met een netwerkzorg-constructie om de verbinding met de medisch specialist in het ziekenhuis en de huisarts te behouden.

Omdat de zorg wordt weggehaald uit het ziekenhuis, maar het ook geen typische huisartsenzorg is, is het moeilijk om de financiering te organiseren, zegt Anneke van Vught in het interview.

Lees het volledige artikel in Zorgvisie: ‘Nog altijd weinig verpleegkundig specialisten en physician assistants in eerstelijnszorg’, (voor abonnees) 11 januari 2023

Interview door Suzanne Bremmers