Huisartsen, managers en beleidsmakers weten nog onvoldoende wat de taken zijn van een verpleegkundig specialist (VS) en physician assistant (PA) in de huisartsenzorg. Het is niet duidelijk wat de overeenkomsten zijn tussen beide beroepen, wat de verschillen zijn en voor welke functie je moet kiezen. Het Kenniscentrum Taakherschikking Eerste Lijn maakte daarom een infographic waarin dit wordt uitgelegd.

Steeds meer huisartsen en huisartsenposten kiezen voor een VS of PA om de werkdruk te verlichten, meer tijd te krijgen voor de patiënt of de continuïteit te borgen. Onderzoek heeft aangetoond dat de VS en PA deskundig zijn, veilige en kwalitatieve goede zorg leveren. Ook patiënten zijn tevreden over de geboden zorg. Ondanks de opmars van de VS en PA in de huisartsenzorg blijken veel huisartsen niet te weten wat deze functies inhouden.

Overeenkomsten

De taken van de VS en PA lijken in de huisartsenzorg op elkaar. Beiden werken in een huisartsenpraktijk en/of op de huisartsenpost. Allebei besteden ze een groot deel van hun tijd aan het behandelen van alledaagse klachten bij patiënten met uiteenlopende leeftijden. Bovendien hebben de VS en PA dezelfde wettelijk bevoegdheden. Toch zijn er verschillen.

Verschillen

De PA heeft een bredere medische scholing dan een VS en behandelt daarom een breed scala van klachten. De VS daarentegen integreert medische en verpleegkundige zorg. In tegenstelling tot een PA behandelt ze over het algemeen meer de alledaagse klachten. Met haar verpleegkundige blik ligt de meerwaarde van de VS in de zorg voor een specifieke doelgroep zoals ouderen. Meer dan een PA is de VS geschoold in het uitvoeren van kwaliteitsprojecten en kan de verbindende schakel zijn vanuit de huisartsenpraktijk naar het wijkteam.

Taakherschikking

Met taakherschikking draagt een huisarts (medische) taken inclusief de verantwoordelijkheden over aan een VS of PA. Deze zorgprofessionals komt een patiënt niet alleen tegen in een huisartsenpraktijk, maar ook op een huisartsenpost, in een ziekenhuis, de thuiszorg of binnen een ggz-instelling.

Infographic

De infographic is gemaakt met door het Kenniscentrum Taakherschikking Eerste Lijn, met medewerking van de beroepsorganisaties voor verpleegkundig specialisten (V&VN VS) en physician assistants (NAPA) en werd gefinancierd door het ministerie van VWS.

 

Download hier de infographic in PDF