Het Landelijk Opleidingsprofiel voor de Master Physician Assistant-opleiding is herzien. De geüpdatet versie is 1 maart 2022 ingegaan.

Het Landelijk Opleidingsprofiel voor de MPA-opleiding is geschreven als een update en verrijking van het opleidingscompetentieprofiel van de Master Physician Assistant uit 2012. Het nieuwe opleidingsprofiel vervangt het opleidingsprofiel uit 2012.

Aanleiding voor de herziening is het aangepaste beroepsprofiel in 2017. Het beroepsprofiel van de beroepsvereniging (NAPA, 2017) schetst de kaders waaraan een PA moet voldoen. Daarnaast is het  beroep van Physician Assistant sinds 2018 definitief verankerd in de wet BIG in artikel 3 als basisberoep.

Dit Opleidingsprofiel MPA vormt de basis en geeft kaders aan waarmee iedere opleiding een invulling geeft aan het curriculum. Ook dient het als informatiebron voor stakeholders en derden die geïnteresseerd zijn in de opleiding van PA’s in Nederland. Voor dit laatste doel wordt ook een Engelse vertaling gemaakt.

Bij deze herziening van dit Opleidingsprofiel MPA is onder andere gebruik gemaakt van de opbouw van het LOCP van de MANP-opleidingen en van het Raamplan Artsopleiding 2020.

De inhoud van dit opleidingsprofiel is in lijn met het Besluit Opleidingseisen en het Deskundigheidsgebied zoals omschreven in de wet BIG en het beroepsprofiel van de beroepsvereniging (NAPA).

Het Landelijk Opleidingsprofiel Master Physician Assistant is geschreven door Geert van den Brink en Luppo Kuilman in opdracht van het Landelijk Overleg Opleidingen MPA (LOO-MPA).

N.B.: Het nieuwe MPA-opleidingsprofiel wordt door het bestuur van de vereniging hogescholen nog vastgesteld.

Download hier het Landelijk Opleidingsprofiel Master Physician Assistant 2022.