In 2019 presenteerde V&VN VS het nieuwe beroepsprofiel voor de verpleegkundig specialist. Aanleiding was de indeling van vijf naar twee specialismen: agz en ggz. Inmiddels is ook het opleidingsprofiel herzien. 

Het generieke opleidingsprofiel vormt de basis waarmee iedere opleiding een eigen opleidingsprogramma schrijft. Daarom is de tekst algemeen van aard en geeft hoofdlijnen aan.

Het profiel is tevens informatiebron voor stakeholders en derden die geïnteresseerd zijn in de opleiding van verpleegkundig specialisten in Nederland. Voor dit laatste doel is ook een Engelse vertaling beschikbaar.

Het herziene, generieke opleidingsprofiel is geschreven in opdracht van het Landelijk Opleidingsoverleg MANP (LOO-MANP), naar aanleiding van het nieuwe beroepsprofiel voor de verpleegkundig specialist.

Richtlijn praktijkleren voor de opleiding van de vios

Ook verscheen de Richtlijn praktijkleren voor de opleiding van de verpleegkundige in opleiding tot specialist (vios). Deze richtlijn is geschreven naar aanleiding van de herziening van het landelijk opleidingsprofiel MANP.

De belangrijkste vernieuwing voor het praktijkleren en -toetsing is de introductie van de zogenoemde entrustable professional activities (EPA’s).

Direct downloaden: