Sinds 2016 kan de VS-ggz de rol van regiebehandelaar invullen. Hoe gaat dat in de praktijk? In een nationale online survey gaven VS’en in de ggz antwoord op die vraag.

De verpleegkundig specialist geestelijke gezondheidszorg (VS-ggz) kan sinds januari 2016 de rol van regiebehandelaar invullen. Dit is formeel bekrachtigd in het Model-Kwaliteitsstatuut ggz. De rol van regiebehandelaar is vrij recent geïntroduceerd. Professionals zoeken nog naar de optimale invulling van deze rol. Het kwaliteitsstatuut is daarin richtinggevend, maar laat ook ruimte voor professionals om de rol van regiebehandelaar vorm te geven in de lokale praktijk.

Een nationale online survey had als doel inzicht te krijgen in de setting en wijze waarop de VS-ggz de rol van regiebehandelaar invult in de praktijk. Welke factoren zijn het meest van invloed op de invulling van de rol van regiebehandelaar?

Lees hier het volledige artikel ‘De verpleegkundig specialist GGZ als regiebehandelaar. Een nationale online survey’, uit vakblad Dé Verpleegkundig Specialist, nr .3, september 2019.

Leestip: Verpleegkundig specialist als regiebehandelaar buiten de ggz