De capaciteitsplannen 2024-2027 zijn gepubliceerd. Het advies is om jaarlijks 474 personen te laten instromen in de opleidingen tot VS AGZ en 286 personen in de opleidingen tot PA.

Bij opvolging van de adviezen worden er bij de huidige gesignaleerde trends voldoende PA’s en VS AGZ opgeleid om tekorten op de arbeidsmarkt in te lopen en in de toekomst te voldoen aan de zorgvraag. Met name in de eerste lijn en in de sector Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT) zal de instroom in de opleidingen (zeer) sterk moet stijgen. In de medisch specialistische zorg wordt het huidige tekort bij gelijkblijvende trends binnen enkele jaren ingelopen, waardoor de instroom kan worden afgebouwd.

474 VS AGZ en 286 PA

Deelrapport 9 bevat het advies over het aantal instromers in de opleidingen tot Physician Assistant (PA) en Verpleegkundig Specialist Algemene Gezondheidszorg (VS AGZ), dat jaarlijks nodig is om in de toekomst (2034) een evenwicht op de arbeidsmarkt te bereiken en te behouden. Dit advies is opgesteld op verzoek van het ministerie van VWS, en in samenwerking met veldpartijen.

Geadviseerd wordt om in 2024 t/m 2027 jaarlijks 286 personen in te laten stromen in de opleidingen tot PA en 474 personen in de opleidingen tot VS AGZ. Bij opvolging van de adviezen worden er bij de huidige gesignaleerde trends voldoende PA’s en VS AGZ opgeleid om tekorten op de arbeidsmarkt in te lopen en te voldoen aan de zorgvraag.

Meer instroom nodig

Over het geheel genomen zijn er de komende jaren meer instromers in de opleidingen tot PA en VS AGZ nodig, in vergelijking met de instroom in de voorgaande jaren en in vergelijking met de vorige ramingsadviezen. Vanaf cohort 2019-2020 wordt het aantal structureel gesubsidieerde plaatsen volledig benut. Er stroomden echter minder mensen in de opleidingen in dan er nodig waren volgens de vorige instroomadviezen van het Capaciteitsorgaan.

Grootste vraag in eerste lijn en VVT

In alle sectoren stijgt de zorgvraag. Met name in de eerste lijn en in de sector Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT) wordt een sterke toename voorzien. De instroom zal in die sectoren (zeer) sterk moet stijgen om te voorkomen dat de huidige tekorten verder oplopen en om te zorgen dat in de toekomst aan de zorgvraag kan worden voldaan. In de medisch specialistische zorg wordt het huidige tekort bij gelijkblijvende trends binnen enkele jaren ingelopen, waardoor de instroom kan worden afgebouwd.

VS GGZ: 248

Het instroomadvies voor de VS in de geestelijke gezondheidszorg (VS GGZ) maakt geen onderdeel uit van deze raming maar van de ramingen voor Beroepen Geestelijke Gezondheid. Het voorkeursadvies is 248 instromers per jaar voor de MANP-opleidingen tot VS GGZ. De afgelopen 5 jaar startten er aan de hogescholen jaarlijks gemiddeld 80 studenten met de tweejarige opleiding tot VS GGZ. Daarnaast worden er VS GGZ opgeleid aan de driejarige categorale opleiding GGZ-VS.

Bekijk hieronder de documenten van het Capaciteitsorgaan. 

Klik de afbeelding voor PDF-download:

 

Documenten:
Infographic PA
Infographic VS-AGZ
Deelrapport 9: Physician Assistant en Verpleegkundig Specialist Algemene Gezondheidszorg
Samenvatting
Publieksversie

Bron: Capaciteitsorgaan
https://capaciteitsorgaan.nl/capaciteitsplan-2024-2027-deelrapport-9-physician-assistant-en-verpleegkundig-specialist-algemene-gezondheidszorg/